Machtsgreep EU is compleet nu

De EU gaat jaarlijks 290 miljard euro extra spenderen om “het klimaat te redden”.

Uit de voetnoten van de beperkte communicatie die door de EU werd verspreid, blijkt dan ook nog ééns dat het om een conservatieve inschatting gaat!

Ondertussen circuleren er al schattingen die spreken over 575 miljard euro aan jaarlijkse uitgaven waardoor heel dit klimaatplan ons de

komende 20 jaar 11.500 miljard euro zal gaan kosten.

11.500.000.000.000 EURO!

Dat is 5120 euro per gezin. Ieder jaar opnieuw!

Alle landen in de EU hebben samen momenteel 12.700 miljard euro aan schulden en hier wordt even snel-snel beslist om gewoon 11.500 miljard euro te spenderen aan naïeve klimaatmaatregelen die geen enkele impact hebben op de temperatuur van onze planeet.

Ja, maar, hoe gaan we dit allemaal betalen dan?

Het budget van de EU bedraagt 165 miljard euro, en die bedragen hebben reeds een bestemming gevonden.

Gaan de lidstaten dit bijkomend aan de EU overmaken?

Voor landen zoals Frankrijk, Griekenland, Italië (en hier mag je België ook toe rekenen) die reeds kampen met enorme tekorten en veel te hoge overheidsschulden, betekent dit nog méér schulden en nog méér belastingen.

De Gele Hesjes zijn al een jaar aan het betogen tegen Macron en zoals het er nu naar uit ziet, hoeven ze nog niet meteen te stoppen daarmee.

Voor mij is het natuurlijk al lang duidelijk wie voor de financiering zal zorgen: de groene geldpers van Lagarde.

En dit wordt ons allemaal opgedrongen door mensen zoals Ursula von der Leyen, Frans Timmermans en Christine Lagarde.

De niet-verkozen leiders van de EU.

We hebben niet op deze mensen kunnen stemmen en als we straks niet tevreden zijn over het gevoerde beleid kunnen we hen ook helemaal niet wegstemmen.

Van democratie is hier geen sprake meer.

Het Europees Parlement heeft de klimaat-noodtoestand uitgeroepen waardoor de EU nu de macht kan grijpen in de natiestaten.

Wij worden gestript van onze bevoegdheden onder het mom van het klimaat en we worden allemaal onderworpen aan de Europese dictatuur.

We mogen nog gaan stemmen in eigen land maar verkozen politici zijn met handen en voeten gebonden aan de EU en kunnen geen kant meer op.

De machtsgreep is compleet en we staan erbij en kijken er naar.

Vind je het dan gek dat de Britten gisteren luid en duidelijk hebben aangegeven dat ze wel degelijk uit de EU willen en liefst zo snel mogelijk?

groeten,

Maarten Verheyen

(volg mij hier op Twitter)