Goud blijft maar net boven de 1200 USD

Het is vakantieperiode, dus de handel is vrij dun. Dat neemt niet weg dat de goudprijzen onder druk blijven staan. Ze bereikten een dieptepunt van 1204 USD en klommen daarna tot 1207 USD. Tenminste op korte termijn, indien de goudprijzen erin slagen om de steunniveaus van 1200 USD per ounce te behouden.

We kunnen zeggen dat de goudprijzen in de loop van 2017 gekenmerkt worden door een reeks van hogere hoogtepunten tijdens de rallymomenten, en hogere laagtepunten tijdens de correctieperiodes. Dat veranderde met dit recente laagtepunt, dat bereikt werd tijdens de handelssessie van maandag, toen de markt door het vorige laagtepunt van 1214 USD brak en handelde op een lager laagtepunt van 1204 USD. Dat is de eerste keer dat een laagtepunt dat bereikt werd tijdens een correctieperiode onder het vorige laagtepunt ligt.

Op korte termijn is dat kenmerkend voor een ommekeer in het marktsentiment. De recente prijsdruk is het rechtstreekse resultaat geweest van vele fundamentele veranderingen in het economische klimaat. Er zijn immers sterke economische data geweest, zowel in de VS als in Europa. Die wijzen er immers op dat de economie terug bijzonder sterk is, en dat een recessie zoals in 2008 voorlopig zeker niet meer aan de orde is.

Dat herstel heeft de toon en het beleid van zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Fed aanzienlijk veranderd. Het wijst erop dat hun agressief monetair beleid stilaan op een einde komt. Het resultaat is een meer ‘hawkish’ toon geweest, zowel in de VS als in Europa, aangezien de centrale banken hun programma’s van kwantitatieve stimulus die al negen jaar liepen, beginnen af te bouwen.

Deze verandering in het beleid van de centrale banken heeft het marktsentiment veranderd, en het nettoresultaat op technische basis kan weerspiegeld worden in dit recente laagtepunt van 1204 USD per ounce voor de goudprijs. Voor de eerste keer in 2017 was dat een lager laagtepunt dan het vorige laagtepunt.

Een verdere daling dus? We zullen zien…

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]