Rhodium bull market kan nog jaren duren.

Terwijl de koersen van zowel Goud als Zilver de komende maanden een hoofdrol zullen opeisen (denken we, de uitbraak staat op de grafiek van de goudprijs), vullen we vandaag ons verhaal over de Rhodium markt nog even aan.

Vlak na onze vorige nieuwsbrief over Rhodium op 13 juni, zagen we een heuse “melt up” in de Rhodium markt. De schuldigen daarvoor waren Aziatische kopers, die zich beginnen voorbereiden op strengere uitstootnormen in de toekomst.

Sindsdien is de markt + koers een beetje opnieuw genormaliseerd en bij moment van schrijven, veert de koers opnieuw op en noteren deRhodium baartjes weer op het niveau van 13 juni.

De Rhodium koersevolutie sinds 01/01/2019, in USD. Bron data: JM Platinum.
Ideaal moment dus om ons verhaal aan te vullen. Vorige keer toonden we dat de vraag naar Rhodium bijzonder stevig is en alle tekenen zijn er dat deze nog gaat toenemen de komende jaren!

Wanneer je minder schadelijk stikstofoxide en/of stikstofdioxide wil uitstoten in benzine, diesel en hybride voertuigen, dan heb je immers meer Rhodium nodig in de eerste trap van een driewegkatalysator, er is geen andere optie.

Vandaag willen we je ook aan andere kant iets tonen. Niet aan de VRAAG kant (vanuit de economie), maar aan de kant van de productie, het AANBOD van Rhodium naar de markt in de toekomst de komende jaren.

Het is een evolutie die nu ongeveer zal starten en vervolgens nog vele jaren een positieve invloed zal hebben op de Rhodium prijs, maar volg vooral mee…

Er is een reden waarom stierenmarkten in Rhodium, eens in de zoveel jaren, spectaculair zijn. Waarom is het bijna normaal dat de prijs met een factor twintig kan stijgen? (hoe kan zoiets normaal zijn?)

De hoofdreden daarvoor, is dat er in de gehele wereld geen enkele Rhodium mijn bestaat. In alle gevallen is de productie van Rhodium uit mijnbouw het “bijproduct” bij de ontginning van Platina en Palladium.

Als dan, wat betreft de VRAAG vanuit de economie, Platina en Rhodium NIET exact dezelfde cyclus hebben, dan ontstaat er een probleem.
De vraag naar Rhodium moet dus zo’n beetje “toevallig” gelijk zijn aan de productie ervan uit Platina mijnen. Dat kan bijna alleen door puur toeval, dus dit is de bodem voor een “mismatch” van vraag en aanbod in de Rhodium markt.

De vraag en prijs van Platina (en Palladium), die stuurt de productiehoeveelheid van Rhodium.

Wanneer Platina te goedkoop noteert op de wereldmarkt (zoals vandaag), dan gaat de productie daarvan zeker niet stijgen. Als dan tegelijkertijd de vraag naar Rhodium wel toeneemt (ook zoals vandaag), dan begint de prijs van Rhodium aan zo’n fameuze “stierenmarkt”!

Maar wat indien die fameuze verhouding in de toekomst nog gaat wijzigen… Zelfs ten nadele van de Rhodium productie?

Wanneer je Platina, Palladium en Rhodium zegt, dan zeg je ook Zuid-Afrika.

Dankzij een geologische meevaller van formaat, is Zuid-Afrika de bezitter van het Bushveld complex.

By Taylor, C.D., Schulz, K.J., Doebrich, J.L., Orris, G.J., Denning, P.D., and Kirschbaum, M.J. – Geology and nonfuel mineral deposits of Africa and the Middle East, USGS Open-File Report 2005-1294-E, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56451561

Het is de grootste “layered igneous intrusion”  in de aardkorst. Deze formatie is 2 miljard jaar oud, had ooit de vorm van een kom en in de afzonderlijke lagen van dit uitgestrekte Bushveld Complex, zit er eigenlijk nog genoeg erts om de wereld nog zo’n 200 jaar van Platina te voorzien!
Aan de huidige prijzen is natuurlijk maar een fractie daarvan ook winstgevend te exploiteren, maar dat is nu niet aan de orde.

Maar niet alle lagen in dit “complex” zijn gelijk, de Platina groep metalen komen zelfs maar in enkele lagen voor, het “Merinksy Reef” en het “Upper Group 2 reef” zijn er daar twee van.
 

Waar “Merinsky Reef” mijnen al sinds de jaren 1920 operationeel werden, duurde het veel langer alvorens er “UG2 mijnen” ontstonden.
 Pas in de jaren 1970 kwam er een doorbraak in de complexe chemische behandelingen die ertsen van het UG2 reef moeten ondergaan, om de diverse metalen van elkaar te scheiden.

Zo startte de ontginning van het UG2 reef pas begin jaren 1980 echt.
Vandaag, bijna veertig jaar later, komen veel van die mijnen aan het einde van hun levenscyclus, de ontginning zit op sommige plaatsen reeds 2km diep in de aarde. Vanaf dan wordt ontginning exponentieel duurder.
 

Vandaar dat deze mijnen de komende jaren, niet allemaal tegelijk natuurlijk, zullen gaan sluiten.

Zowel het Merinksy reef, als het UG2 reef, zijn dus langzaam maar zeker op de terugweg qua productie.

De Platina mijnen die voorlopig op stapel staan om deze oude mijnen te vervangen (ook maar enkel wanneer de prijzen opnieuw in een stierenmarkt zitten denken we dan), die bevinden zich buiten het UG2 reef.

Zo probeert Ivanhoe mines op dit momenteel nieuwe Platina/Palladium/Rhodium/Goud mijn te openen in het “Platreef”, in het noorden van Bushveld complex.
Het bedrijf hoopt deze nieuwe “PGM mijn” winstgevend te kunnen uitbaten aan de huidige lange termijn metaalprijzen van Goud, Platina, Palladium en Rhodium.

Allemaal goed en wel denk je misschien, maar wat heeft dat met het aanbod van Rhodium te maken?

Ons grote punt van vandaag, is dat de samenstelling van die nieuwe ertsen die naar de oppervlakte zullen komen in de toekomst ANDERS zijn die van vandaag. Er zal per geproduceerde gram Platina en palladium immers minderRhodium mee naar boven komen!

Ertsen uit het UG2 reef bevatten ongeveer 11% aan Rhodium. Dat zijn de mijnen die hun productie de komende jaren gaan zien afnemen.
Ter vergelijking: De nieuwe mijn van Invanhoe van daarnet, daar bevatten de ertsen nog slechts 3,5% aan Rhodium (+47,5% Platina en 49% Palladium)

De totale “mix” van Platina, Palladium en Rhodium houdende ertsen die worden verwerkt, zal een dalend Rhodium gehalte hebben!

Tenzij… De Rhodium prijs voldoende hoog is, zodat producenten er baat bij hebben om de UG2 productie zo lang mogelijk te rekken, zodat ze voldoende metaal naar de markt kunnen brengen om aan de vraag te voldoen.

Er is nog één factor die het aanbod van Rhodium naar de markt kan verstoren en die we nog snel willen aanstippen…

De politieke en economische situatie in Zuid-Afrika lijkt ons een constant gevaar voor de bevoorradingszekerheid van Rhodium. Economisch mismanagement, potentieel lange mijnstakingen, elektriciteitsproblemen, enz…

De politiek van het land Zuid-Afrika, is misschien wel de grootste joker voor de prijs van Rhodium de komende jaren! 

Hoe Rhodium kopen?

Rhodium kopen doe je best vrij van btw (in combinatie met de verzekerde opslag ervan en meteen ook 21% goedkoper dus).
Wij hebben het fysiek beschikbaar, in de hoogste kwaliteit door middel van LBMA gecertificeerde baartjes van 1 ounce, van 5 ounce en zelfs van 1/10 ounce.