Pauze van de FED

$743 miljard. Dat is het tekort dat de VS realiseerde tijdens de eerste 5 maanden van het jaar. Terwijl de inkomsten daalden van $2.323 miljard naar $1.969 miljard STEGEN de uitgaven van $2.371 miljard naar $2.712 miljard. Dat is natuurlijk compleet onhoudbaar.

Wie meer wil uitgeven dan hij binnenkrijgt, moet iemand hebben die bereid is om deze meeruitgaven te financieren. De VS zal dus extra obligaties moeten verkopen om het gat in de begroting te dichten. De laatste horde, een verhoging van het schuldenplafond, is inmiddels ook genomen.

Ik schrijf nu voor het gemak over een “verhoging” van het schuldenplafond maar in realiteit werd heel het plafond opgeschort tot januari 2025. Dit betekent dat Biden nu onbeperkt nieuwe schulden kan maken.

Dat is een belangrijke nuance en voor mij een indicatie dat de onderstaande grafiek het parabolisch traject zal verder zetten:

Pauze van de FED
Bron: Federal Debt: Total Public Debt (GFDEBTN) | FRED | St. Louis Fed (stlouisfed.org)

Luke Gromen berekende dat de Amerikaanse overheid in de tweede jaarhelft voor $2.100 miljard aan nieuwe obligaties in de markt moet zetten. Dat is een monsterbedrag. Een dergelijke uitgifte kan alleen maar als de Federal Reserve zich weer bereid toont om die obligaties op te kopen. Dat betekent een losser monetair beleid. De bocht daarvoor werd gisteren reeds ingezet met een “pauze” in de renteverhogingen.

De Fed zal weer geld moeten printen om zo de Amerikaanse overheid te financieren. Het is dat of een failliete overheid. Die keuze lijkt me dan makkelijk genoeg. De huidige daling van de inflatie is dus tijdelijk.

Profiteer ervan om de posities in de edelmetalen verder uit te breiden.

Groeten,

Maarten Verheyen

Om je edelmetaalportefeuille uit te breiden, surf naar Goud999Safe.