Van mijnaandelen naar fysiek platina

Een groot Zuid-Afrikaans fonds, beheerd door Coronation Fund Managers, heeft haar strategie ten aanzien van platinum aangepast. Het fonds heeft posities in aandelen van platinaproducenten verminderd en in plaats daarvan posities in fysiek platina ingenomen. Daarnaast verwacht het fonds dat platina beter zal presteren dan palladium en rhodium, omdat men vermoedt dat platinavoorraden gaan krimpen.

De aanleiding voor deze switch is het aanhoudende elektriciteitstekort in Zuid-Afrika. Dit oefent een negatieve invloed uit op zowel de productie als de kosten van platinamijnbouwers. Sterker nog; Zuid-Afrika is veruit de grootste producent van platina en aangezien mijnbouw een gigantisch energie-intensief proces is, houdt zo’n energy shortage in dat het aanbod zal kelderen. De verwachting is dat we de komende maanden mogelijk een stijgende platinakoers gaan zien.

Hoewel het gediversifieerde bedrijf Anglo American nog steeds de grootste individuele positie is voor het Coronation Fund, stonden twee exchange-traded funds (ETF’s) gesteund door fysiek platinum, de 1nvest Platinum ETF en de New Gold Platinum ETF, respectievelijk op de zesde en zevende plaats aan het einde van het eerste kwartaal.

Ook al is de platinakoers de laatste weken gedaald, de aandelen van platinaproducenten kenden nog een sterker verlies. De vraag naar platina van autofabrikanten blijft naar verwachting stijgen, onder andere vanwege het grotere gebruik ervan in katalysatoren voor benzinemotoren en strengere emissieregels in China en India. Analisten zien ook kansen voor een sterke vraag van beleggers.

De verwachting is dat de industriële vraag naar platina dit jaar zal stijgen, voornamelijk gedreven door de cyclische behoeften van de glasindustrie. Stijgende platina prijzen zouden ook voor extra vraag kunnen zorgen van beleggers.

Van mining funds naar fysiek platina

Uw positie fysiek platina uitbreiden kan snel en veilig via Goud999Safe!

Bron: Top South Africa fund bets on platinum as power cuts hit miners – MINING.COM