Gemiddelde goudprijs van 2300 in 2021?

Het lijkt op dit moment weinig waarschijnlijk omdat de goudprijzen onder druk staan, maar op zijn outlook voor 2021 verwacht CIBC dat de goudprijzen volgend jaar gemiddeld 2300 dollar per ounce gaan bedragen. Het belangrijke argument dat ze hiervoor aandragen, zijn de verwoestende economische gevolgen van de Covid-19 pandemie, die langer zal blijven doorwerken dan verwacht.

Volgens de analisten is de Covid-19 pandemie op de eerste plaats een excuus om de rentevoeten zeer laag te houden. De wereldwijde pandemie heeft onze wereld ingrijpend veranderd. De overheden hebben immers enorm veel geld in de economie gepompt om alles overeind te houden. Dat zal zich volgens de analisten op een bepaald moment gaan wreken.

Zoals we eerder al schreven, heeft de goudprijs momenteel te lijden onder goed nieuws betreffende vaccins waardoor iedereen verwacht dat in 2021 de economieën weer zullen opengaan.

Maar dat lijkt wel erg optimistisch en bovendien vergeet men er wel bij te zeggen dat we momenteel in een schuldensupercyclus zitten, die de wereldwijde schuldgraad heeft doen oplopen tot maar liefst 250.000 miljard dollar. Een getal dat hoegenaamd niet te bevatten is.

In elk geval is er geen andere weg: men moet de schulden weg inflateren, ofwel laten failliet gaan ofwel confiscaties doorvoeren. De weg van de minste weerstand dus…