Algemene vergadering NBB.

Op maandag 20 mei vindt de algemene vergadering van de Nationale Bank plaats en de komende weken zal het merendeel van mijn energie naar de voorbereidingen van deze cruciale meeting gaan.

De corrupte entourage rond deze instelling komt meer en meer klem te zitten en ik kan enkel herhalen dat een massale opkomst van de aandeelhouders van levensbelang is om de zaak in beweging te krijgen. 

Probeer zelf aanwezig te zijn en andere aandeelhouders te overtuigen om U te vergezellen.  Het enorme verschil tussen waarde (+36.000 euro) en beurskoers (2.580 euro) kan enkel verdwijnen indien de aandeelhouders aangeven dat het genoeg geweest is en dit kan enkel door U te tonen op die  algemene vergadering! 

Mensen met aandelen op rekening kunnen vanaf nu aan hun financiële tussenpersoon opdracht geven om hen aan te melden voor de algemene vergadering, mensen met aandelen op naam moeten de Nationale Bank verwittigen dat ze de vergadering wensen bij te wonen volgens de instructies die vermeld staan op de uitnodiging. 

Alle dringende zaken en mijn schriftelijke vragen kunt U volgen via mijn twitter:https://twitter.com/ErikGeenen