Zuid-Afrikaanse goudoutput daalt voor 13e maand op rij

De Zuid-Afrikaanse goudoutput daalde in oktober voor een 13de opeenvolgende maand. Het tekent de langste reeks aan dalingen in zes jaar tijd.

De goudproductie daalde 15,1 procent ten opzichte van een jaar geleden, zo gaf het in Pretoria-gebaseerde statistics office aan gisteren. De totale mijnbouwoutput nam 0,5 procent toe.

De Zuid-Afrikaanse goudmijnbouwindustrie heeft te kampen met onrendabele mijnen en arbeidersstakingen.

Mijnbouw is een belangrijke factor in de Zuid-Afrikaanse economie. De gehele industrie draagt voor 7 procent bij aan het bruto binnenlands product (BBP) en biedt werk aan ongeveer 450.000 mensen.

In de periode 2015-2016 groeide de omzet in de mijnbouw met slechts 1,7 miljard dollar. Dalende mineralenprijzen en een lagere productiviteit (als gevolg van elektriciteitstekorten en arbeidsconflicten) droegen bij tot die tragere groei.

Het probleem van de trage omzetgroei in deze periode werd verergerd door hogere operationele kosten. Gekeken naar de totale omzet heeft de Zuid-Afrikaanse mijnbouwindustrie in die twee jaren meer uitgaven gehad dan er aan inkomsten binnen kwamen. Van 2001 tot 2014 kende de sector wel een bepaalde mate van winstgevendheid.

Na 2015 en 2016 kende de mijnbouw in 2017 een sterke stijging in inkomsten. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een omzetstijging van meer dan 5 miljard dollar. Winning van metaalertsen, steenkool en bruinkool, goud en subgroepen uraniumerts droegen bij aan de stijging.

Deze omzetstijging was de belangrijkste drijfveer achter de stijging van de winst, die in totaal hoger ging van een verlies in 2016 van 2,55 miljard dollar naar een winst in 2017 van 3,12 miljard dollar.

Daarnaast was er in 2017 sprake van een lichte daling van de uitgaven met 0,8 procent of 355 miljoen dollar ten opzichte van 2016.

Terwijl de mijnbouw in 2017 een hogere winst boekte, hebben de verliezen van de voorgaande jaren de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar was voor de aankoop van nieuwe activa uitgehold.

De mijnbouw was de enige sector die in 2017 een daling van de kapitaaluitgaven meldde (een daling van 27 procent). Het derde opeenvolgende jaar waarin de kapitaaluitgaven in de mijnbouwsector zijn gedaald, met jaarlijkse dalingen in 2016 van -9,6 procent en 2015 op -0,4 procent.

Droeg de goudsector in 1993 nog 3,8 procent bij aan de Zuid-Afrikaanse economie, is dat nu gedaald tot een magere 1 procent. Dit met name door de afname in productie.

De onrendabele mijnen en de vraag naar hogere lonen heeft tot baanbesnoeiingen in de industrie geleid. Dit terwijl het land al een werkloosheidscijfer kent van liefst 27,5 procent.

Bronnen: Bloomberg, SA Stats

Foto: Flickr