WGC: Economische trends en gevolgen voor goud in 2019

Volgens een onlangs verschenen rapport van de World Gold Council (WGC) zullen beleggers wereldwijd ook in 2019 blijven investeren in goud. Dit vooral vanwege haar rol als veilige haven tegen inflatie en onzekerheid in financiële markten.

De prijs van goud kende in 2018 een minder jaar, voornamelijk door de sterke dollar. De Fed bleef gestaag de rente verhogen terwijl andere centrale banken juist vasthielden aan meer accommoderend beleid. De Amerikaanse economie kende daarnaast een boost door de belastingverlagingen van de Trump-regering.

Deze factoren voedden het positieve beleggerssentiment, dat op zijn beurt de aandelenkoersen in de VS deed stijgen, in ieder geval tot begin oktober.

Maar naarmate de geopolitieke en macro-economische risico’s bleven toenemen, daalden aandelen in opkomende markten. Uiteindelijk volgden de markten in ontwikkelde landen, met een selloff in onder meer Amerikaanse technologiebedrijven. Dit resulteerde uiteindelijk aan het einde van het jaar in een lichte rally van de goudkoers.

En de World Gold Council verwacht dat die toegenomen onzekerheid en de opkomst van protectionistisch economisch beleid er ook voor 2019 voor zal zorgen dat goud steeds meer aantrekkelijk wordt als hedge.

Hoewel goud te maken kan krijgen met tegenwind als gevolg van de hogere Amerikaanse rentetarieven en de sterke dollar zullen die effecten naar verwachting beperkt blijven, aldus de WGC.

Structurele economische hervormingen in belangrijke goudmarkten zullen daarnaast de vraag naar goud in juwelen, technologie en als oppotmiddel blijven ondersteunen. Opkomende markten, vooral China en India, zijn daarbij goed voor liefst 70 procent van de totale vraag naar goud.

Op langere termijn zal goud dan ook vooral worden ondersteund door een stijgende welvaart van de middenklasse in opkomende markten, de rol die het kent als laatste redmiddel / veilige haven en het toenemende gebruik van goud in technologische toepassingen.

Daarnaast blijven centrale banken goud aankopen, om hun buitenlandse reserves te diversifiëren en fiat valutarisico’s tegen te gaan. Zeker ook omdat centrale banken in opkomende markten over het algemeen hoge aanhoudingen hebben in Amerikaans schatkistpapier.

Bovendien ziet de WGC dat voor het eerst sinds 2001 er een netto short positie is opgebouwd. Grote netto shortposities zorgden in het verleden voor koopkansen voor strategische beleggers, aangezien dergelijke posities de neiging hebben om rally’s in de goudprijs te versnellen.

Bron: WGC

Foto: Flickr