Weten Centrale Banken iets wat wij niet weten?

Centrale Banken bezitten Fysiek Goud, veel fysiek Goud…

Voor elke 8 kilogram Goud die ooit werd gedolven, ligt 1 kilogram ergens in een kluis van een Centrale Bank. (de helft van al het goud ooit gedolven, vinden we in juwelen terug trouwens)

Wanneer wij de waarde van al dat Centrale Bank Goud samentellen, komen we aan ongeveer 2 biljoen euro (2.000.000.000.000)!

Indien Goud de komende jaren geen rol van betekenis zou gaan spelen, dan was 2 biljoen aan Goud misschien wel voldoende voor (de doorgaans goed geïnformeerde) Centrale Bankiers?

We zien echter iets anders:

Centrale Banken kopen niet alleen massaal en haast continu Goud bij, het tempo van de aankopen lijkt nog te versnellen!

Weten zij iets wat het grote publiek niet weet?

Wij zijn al vele jaren overtuigd van het nut van Goud. Ook voor de komende jaren denken wij dat elke spaarpot kan profiteren van op zijn minst een basispositie in Fysiek Goud!

U kan uw positie in fysiek goud hier efficiënt en makkelijk vergroten.