Hoeveel goud bezit de top 1%?

Hoeveel fysiek goud moet je bezitten, om wat dat goud betreft, bij de rijkste 1% van de wereldbevolking te horen?

De meeste spaarders en beleggers verschieten flink wanneer ze erachter komen hoeveel (of misschien beter gezegd “hoe weinig”) fysiek goud er eigenlijk maar is.

Het feit dat goud zo zeldzaam is, is echter niet de grote reden waarom een positie in fysiek goud nuttig is in elke spaarpot.
Er zijn wel meer zaken die zeldzaam zijn, maar de eigenschappen van goud zijn uniek.

Goud is immers vooral de ultieme reserve in ons financieel systeem, Zoals hieronder door de Nederlandse Centrale Bank (De Nederlandsche Bank) duidelijk uitgelegd:

Aandelen, obligaties en ander waardepapier: aan alles zit een risico. Als het tegenzit, kunnen koersen dalen. Maar, crisis of niet, een baar goud houdt altijd waarde. Centrale banken als DNB hebben daarom van oudsher veel goud in huis. Goud is namelijk het ultieme appeltje voor de dorst: het vertrouwensanker voor het financiële stelsel. Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank. Dat geeft een veilig gevoel.

Als het echt fout zou lopen in de financiële economie, om welke reden dan ook, heb je goud nodig. 

Alle andere activa, helpen je op zo’n moment echt niet vooruit. Zo simpel is het.

Wij zijn al meer dan twintig jaar overtuigd van het feit dat fysiek goud een “must” is voor iedereen die iets te verliezen heeft. De markt spreekt ons hierover ook zeker niet tegen. Iedereen die wil, kan zien dat goud aan belang wint in het systeem.

Het is dus zonder meer interessant om te weten hoeveel goud anderen op dit moment (kunnen) bezitten. Hoeveel wil je zelf op elk moment in “reserve” hebben?

We gaan dus op zoek naar de hoeveelheid aan fysiek goud, die ons in de top 1% van goudbezitters wereldwijd zou brengen. 

Hoe berekenen we dit met enige nauwkeurigheid?

Het gaat niet op om de hoeveelheid goud in de wereld eenvoudigweg te delen door het aantal mensen. De rijkdom in de wereld is immers niet evenredig verdeeld. 

We weten allemaal dat wij in het “Westen” allemaal relatief rijk zijn; een veel groter gedeelte van de wereldbevolking moet het met veel minder doen.

In een studie van Credit Suisse uit 2020, kwamen onderzoekers tot de conclusie, dat de rijkste 1% van de wereldbevolking maar liefst 44% van alle rijkdom bezit!

Als we dus correct willen berekenen hoeveel goud de top 1% van de wereldbevolking heeft, moeten we daar rekening mee houden. De meesten gaan immers geen of nauwelijks goud bezitten, de rijkste 1%, proportioneel veel meer…

Gelukkig kunnen we redelijk goed inschatten hoe het nu echt in elkaar zit met dat goudbezit. 

Net zoals de totale rijkdom in de wereld, is de verdeling van het bezit van fysiek goud, meer dan waarschijnlijk onderhevig aan het Pareto principe:

Het Pareto-principe, ook bekend als de 80/20-regel, stelt dat ongeveer 80% van de effecten wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Dit principe is vernoemd naar Vilfredo Pareto, een Italiaanse econoom uit de 19e eeuw, die ontdekte dat ongeveer 80% van de rijkdom in Italië in handen was van slechts 20% van de bevolking.
Het principe wordt vaak toegepast in zakelijke en management contexten. Bijvoorbeeld, 80% van de winst van een bedrijf kan afkomstig zijn van slechts 20% van zijn klanten, of 80% van de productiviteit van een team kan afkomstig zijn van slechts 20% van de teamleden. Door zich te concentreren op de belangrijkste 20% van de factoren, kan een organisatie vaak de meeste resultaten behalen met minimale inspanning en middelen.
Het Pareto-principe kan ook worden toegepast op persoonlijke productiviteit en doelstellingen. Door te identificeren welke 20% van de taken of acties het meest impact hebben op uw doelen, kunt u uw tijd en energie efficiënter inzetten om de gewenste resultaten te behalen.

We gaan dit Pareto principe toepassen op de gehele wereldbevolking, gecombineerd met de totale hoeveelheid goud die ooit uit mijnen gedolven werd.
Vanzelfsprekend gaan we hiermee geen resultaat bekomen dat tot op de gram na nauwkeurig is, maar we hebben wel veel vertrouwen in de grootte orde van de uitkomst!

Over zowel de grootte van de wereldbevolking, als de totale hoeveelheid goud die ooit gedolven werd, bestaat gelukkig weinig discussie.

De wereldbevolking bedraagt intussen al iets meer dan 8 miljard mensen en al het goud dat ooit door mensen werd ontgonnen sinds de oudheid, ligt in de buurt van 205.000 ton. Al dat goud bestaat ook nog gewoon en is eigenlijk altijd beschikbaar voor de markt. Goud wordt niet verbruikt.

Bovendien (en gelukkig) groeien zowel wereldbevolking als de totale hoeveelheid goud (mijnbouw) elk jaar met een percentage dat slechts 0,5% uit elkaar ligt. 

Dat is handig, want dan blijft onze conclusie straks gewoon ook nog heel ver in de toekomst geldig!

De berekening zelf nu is redelijk eenvoudig, wanneer we gebruik maken van het Pareto principe (80/20 en 20/80).

Stap 1.
80% van de wereldbevolking, bezit volgens onze stelling 20% van de totale hoeveelheid goud in de wereld.

6,4 miljard mensen dus, die allemaal samen toch een flinke hoeveelheid, zijnde 41.000 ton goud, bezitten. 

Dat is quasi evenveel goud als alle centrale banken samen in kluizen bewaren. Absoluut niet niks dus! 
Maar omdat deze groep zo talrijk is, komt dat gemiddeld toch maar overeen met amper 6,4 gram, of het equivalent van ongeveer één gouden ring, per persoon. 

De 20% mensen die hier niet toe behoren, bezitten 80% van al het goud en komen allemaal in stap 2 terecht. 

Stap 2.
We houden dus nog 20% van de wereldbevolking over en tegelijkertijd nog 80% van het goud. 
Van deze 20% van de wereldbevolking blijft 80% in deze stap “hangen”. 20% maal 80% is gelijk aan 16% van de wereldbevolking, of 1,28 miljard mensen.

Hoeveel fysiek goud bezitten zij?
80% van al het goud uit stap 1 was nog “over”, hiervan gaan de 1,28 miljard mensen naar verwachting 20% bezitten. Opnieuw 80% maal 20%, is ook gelijk aan 16% van al het fysieke goud (32.800 ton).

16% van de mensen en in deze stap ook 16% van al het goud. De ongeveer 25 gram per persoon die deze groep bezit, is logischerwijs ook de hoeveelheid goud die er per persoon gemiddeld op aarde beschikbaar is. 

In een absoluut gelijke verdeling, zou iedereen dus zo’n 25 gram fysiek goud bezitten. Goed voor een tegenwaarde van minder dan € 1.500,00 aan de huidige goudprijzen.

Zelfs al hebben deze mensen de gemiddelde hoeveelheid en laten ze 80% van de wereldbevolking daarmee achter… Ze bezitten eigenlijk amper fysiek goud.

Stap 3.
In deze stap, komen we al tot een redelijk exclusieve 3,2% van de wereldbevolking, zijnde 80% van de 4% van de wereldbevolking die niet in stap 1 of 2 werden geplaatst.

Dat zijn nog steeds een niet onaardige 256 miljoen mensen en zij bezitten naar verwachting 12,8% van al het goud, als we de regels van de Pareto verdeling gewoon doortrekken. 

12,8% van al het goud is ongeveer 26.240 ton, dus die 256 miljoen mensen bezitten net iets meer dan 100 gram per persoon. Goud met een actuele tegenwaarde van nog steeds minder dan € 6000,00.

In de eerste drie stappen hebben we het fysiek goud van 99,2% van de wereldbevolking al in kaart kunnen brengen (heel waarschijnlijk juist tot op een redelijke foutmarge). Om nu te weten hoeveel goud de rijkste 1% van ons gemiddeld bezitten, moeten we maar één stap verder meer.

Stap 4.
Wie de ambitie heeft meer fysiek goud te bezitten dan 99% van de andere mensen, moet tot de goudbezitters in stap 4 behoren.

Hier vinden we een beperkte groep van 0,64% van de wereldbevolking, dat zijn nog steeds 51,3 miljoen mensen trouwens…

Ze bezitten met z’n allen 20.992 ton aan fysiek goud, wat overeenkomt met… 410 gram fysiek goud!

In februari 2023 heeft dat goud een tegenwaarde van ongeveer € 23.500,00.

Conclusie:
Slechts één op de honderd mensen op aarde, bezit vandaag fysiek goud ter waarde van een kleine middenklasse wagen!

Voor alle andere activa zou dat veel minder opmerkelijk zijn, maar we spreken hier over goud. Goud is, zoals aan het begin van dit document neergepend, de absolute basis van ons financiële systeem. 

Een financieel systeem waarvan we allemaal intussen weten dat het voor grote uitdagingen staat de komende jaren. (hoofdschuldige daarvoor = te veel schuld).

Goud is het enige actief dat door Centrale Banken als ultieme reserve wordt gebruikt. Zodra zij zelf in de problemen dreigen te komen, kan de goudkaart op tafel komen.

Als het “Eindspel” werkelijkheid wordt, dan zal dat tot gevolg hebben dat elke gram goud in de wereld met een factor “x” zal moeten worden geherwaardeerd en die “x”, zal dan ook echt wel voldoende groot zijn.

De redelijk spectaculaire ontdekking vandaag, is dat het overgrote deel van onze lezers zich ofwel reeds bij die 1% geschaard heeft, ofwel vandaag nog kan beslissen om zich bij de top 1% qua goudbezit te voegen.

Via goud999safe hebben we ervoor gezorgd dat fysiek goud aankopen ook bijzonder eenvoudig en aan de beste condities kan. Zowel wanneer u dat in één keer doet, als wanneer de opbouw in stappen gebeurt!