Volgende financiële crisis gebaseerd op enorme schuldenberg Westen

Terwijl de vorige financiële crisis reeds enige jaren geleden uitbrak is de volgende reeds op komst. De voorzitter van het belangrijkste Chinese ratingbureau Dagong wil deze echter nog proberen te vermijden. Dit door onafhankelijke ratings te geven en meer transparantie te brengen in de financiële wereld.

Guan Jianzhong is voorzitter van het in het Westen minder bekend Chinese ratingkantoor Dagong. Waar in de Westerse wereld in zeer grote mate wordt bepaald door drie Angelsaksische ratingkantoren (Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch) is er in China nog een grote concurrent aanwezig namelijk Dagong.

Dit ratingbureau wil voornamelijk de Westerse dominantie aan de kaak stellen welke mee verantwoordelijk wordt geacht voor de grote schuldencrisis. De ratings werden in het verleden (en nog steeds) veel te positief voorgesteld in het Westen waardoor het systeem zichzelf blijft opblazen. Door een meer correcte rating te geven zou dit de wereld moeten behoeden voor een nog grotere crisis, als dit al dan niet te laat is.

Dagong stelt onder meer het gebrek aan transparantie aan de kaak en de methode waarop de onderzoeken gebeuren. In de huidige parameters wordt volgens Dagong veel te weinig meegenomen als een land al dat niet zijn schuld kan onderhouden. Nu wordt voornamelijk de economische groei, de mate van politieke openheid en de onafhankelijkheid van de centrale bank opgenomen. Hierdoor zijn landen als China veel minder kredietwaardig dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Sinds 2010 heeft Dagong dan ook herhaaldelijk de kredietwaardigheid van diverse Westerse landen in vraag gesteld. Daarnaast worden ook tal van bedrijven onderzocht waardoor het bedrijf zeer sterk is gegroeid de laatste jaren.

Eén van de aspecten die in het Westen minder worden meegenomen is de zeer hoge schuldgraad van de Westerse landen. Net deze hoge schuld is de achillespees van de Westerse economie, een gegeven welke nog steeds amper aan gewerkt wordt. Dagong erkent hierbij het principe van de brave huisvader onder het motto dat degene die meer besteed dan hetgeen hij verdient vroeg of laat problemen krijgt.

Eén van de zeldzame landen welke hier wel aan werkt is Duitsland, dat de afgelopen jaren systematisch een begrotingsoverschot boekt. Dit jaar zal de surplus ongeveer 18,5 miljard euro bedragen, een cijfer waar onder meer de Verenigde Staten enkel maar van kan dromen. Duitsland wordt voor deze positieve trend echter enkel maar aangevallen door onder meer het IMF welke Duitsland sterk onder druk zet om meer uitgaven te doen om zodoende de economie te stimuleren.

Het IMF dat sterk gedomineerd wordt door de Verenigde Staten vergroot op deze manier het kernprobleem nog meer door de schulden nog te laten aangroeien. De oorzaak van de volgende financiële zeepbel is dan ook bekend, namelijk de enorme schuldenberg die de laatste decennia werd opgebouwd. In tegenstelling tot eerder zeepbellen is deze veel erger aangezien de gehele Westerse economie hierop is gebaseerd en niet één bepaalde sector.

Meer transparantie en het beperken van de schulden is dan ook een prioriteit. De kans dat dit probleem tijdig ingeperkt geraakt is echter nihil. De enige die vraag die in dit verhaal nog overblijft is dan ook wanneer de wereldeconomie de kritieke grens zal overschrijden. Het is alvast aan te bevelen om op dat moment (en liefst vroegtijdig) te investeren in waardevolle edelmetalen om zodoende “echte” waarde in handen te hebben.

Bronnen:

http://welt.de

http://hubnews.ru

 

[xyz-ihs snippet=”goud”]