Verliezen voor aandelenmarkten kunnen oplopen tot 25% bij Brexit

Terwijl het referendum over een Brexit op 23 juni snel dichterbij komt lekken er meer en meer details uit over de mogelijke gevolgen hiervan. Een recente studie toont aan dat de Europese beurzen bijna 25% van hun waarde kunnen zien verdampen in de rechtstreekse nasleep van een Brexit.

Deze risico analyse, samengesteld door Axioma Inc. welke gespecialiseerd is in deze zaken, gaat ervan uit dat de beurzen de grootste schok zullen opvangen indien de voorstanders van een Brexit het halen. Aandelen welke in Britse Pond genoteerd staan dalen over het algemeen nog 10% meer dan de Euro-gerelateerde zaken. Dit in de lijn van de voorspelde scherpe daling van het Britse Pond indien dit realiteit wordt.

Tot op heden reageren de beurzen wereldwijd betrekkelijk kalm met het aankomende referendum. Dit in tegenstelling tot de Britse Pond welke een hoge volaliteit kent. Deze volaliteit zal minimaal tot op 23 juni blijven aanhouden met mogelijks verdere scherpe correcties na de uitslag van het referendum.

Het is momenteel de verwachting dat een Brexit niet zal gebeuren. Indien dit toch zou gebeuren dan is er tot op heden niemand goed op voorbereid aldus Axioma Inc.. Bij het realistisch worden van een Brexit zullen ook de aandelenmarkten onrustig worden, iets wat tot op heden niet het geval is.

Om een potentiele impact te simuleren analyseerde Axioma diverse gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Onder andere de Europese schuldencrisis en het Schotse referendum werden hiervoor gebruikt om mogelijke zaken te voorspellen. Deze stresstesten tonen enkel de risico’s op korte termijn aan, niet de structurele wijzigingen die ook plaats zullen vinden op dat moment maar welke pas na enkele jaren zullen doorwegen.

De Britse Pond is wel reeds gevoelig aan grote koersschommelingen. Afgelopen vrijdag daalde deze sterk ten opzichte van de Euro en USD na het bekend maken van een nieuwe poll waar het “Leave”-kamp een voorsprong nam. Wat niet vergeten mag worden is dat bij een “Stay” de koersschommelingen ook nog enige tijd zullen aanhouden. Dit tot er terug een stabiel niveau gevonden wordt tussen de GBP en andere wereldmunten.

Het is echter risicovol om te speculeren op de forexmarkten door de hoge koersschommelingen. In onderstaande grafiek is duidelijk dat er sinds november 2015 een stijgende tendens merkbaar welke echter in april 2016 terug naar beneden ging. Deze stijgt sinds enige tijd terug maar is duidelijk niet stabiel. Het speculeren hierop is dan ook uiterst risicovol waarbij de markten goed in de gaten moeten gehouden worden.

gbp_12juni

Bronnen:

http://www.bloomberg.com