Vasthouden aan de vorige zeepbel

Ons basisscenario voor het komende decennium zal bestaan uit een kapitaalrotatie, weg van aandelen en in de richting van grondstoffen, met edelmetalen als koplopers. Op het eerste gezicht lijkt dit vandaag misschien nog een gewaagde stelling.

Want vandaag is de dominante overtuiging nog steeds dat na de koersdalingen van vorig jaar, de aandelenmarkten grotendeels hersteld zijn van deze flinke correctie. Zo lazen we enkele dagen geleden nog: “Enkel diegenen die deze rally helemaal misten, zijn nog negatief over de aandelenmarkten vandaag.”

Maar niet iedereen komt tot die conclusie. Dit artikel van Hussman Funds zoomt in op de fundamentals van de huidige aandelenmarkt en economische (rente)situatie. John Hussman, een ervaren financieel analist en fondsbeheerder, heeft enkele boeiende inzichten over de huidige staat van de aandelenmarkt.

Zo merkt hij onder andere op dat de S&P 500 minder dan 10% onder zijn piek noteert en die top mogelijk opnieuw zal benaderen. Echter, dit verandert volgens hem niets aan de fase van de cyclus waarin we ons bevinden. Historisch betrouwbare waarderingsmaatstaven geven namelijk weer dat de Amerikaanse beurzen nog steeds duurder zijn dan tijdens de pieken van de vorige bubbels in 1929 en 2000. Sterker nog, momenteel bevinden ze zich boven elk niveau dat we in de geschiedenis hebben gezien vóór oktober 2020.

Ongunstige marktinterne factoren, rentetarieven die verre van nul zijn, ontoereikende rendementen op langlopende obligaties en een snel toenemend risico op een recessie, zorgen voor een compleet beeld hiervan. Daarom stelt Hussman dat de huidige opwaartse marktbeweging een smalle en selectieve speculatieve opleving is. Eigenlijk is het een berenmarktrally, gedreven door de angst om een bubbel te missen die eigenlijk al aan het instorten is.

Wat wij vooral uit het artikel meenemen, is niet zozeer de voorspelling dat de aandelenmarkten in elkaar zullen klappen. Immers, geloven wij wel dat indien overheden absoluut de aandelenmarkten willen redden, zij dit ten koste van onze koopkracht wel via hun monetair beleid kunnen doen. Maar of dit lukt, hangt volledig af van het soort beleid dat zij samen met de centrale banken zullen voeren zodra de koersen beginnen te dalen.

Belangrijk om nog aan te halen is de vermoedelijke return die een aandelenbelegger vandaag mag verwachten. Indien we hiervoor de geschiedenis als leidraad mogen gebruiken, stelt Hussman dat de komende 10 tot 12 jaar de return bijzonder mager zou kunnen zijn. Dit is geen doemscenario voor de aandelenmarkten op zich, enkel een gebrek aan potentieel ervan. Bij een positieve inflatie kan dat ook enorm veel waarde vernietigen.

Dit inzicht stuurt een duidelijk signaal: het zou de komende jaren een vergissing kunnen zijn om aandelen sterk te overwegen in je portefeuille. Daarom is er gelukkig in een gediversifieerde portefeuille altijd ruimte om allocaties aan te passen en ze verder te diversifiëren.

Om die reden moeten we dus voorbereidingen treffen op deze mogelijke verschuiving van kapitaal, weg van aandelen en in de richting van grondstoffen. Behoud van kapitaal staat dan op één bij de doelstellingen. Het ultieme tastbare actief is natuurlijk goud. En de voordelen van goud zijn veelvuldig. Eén eigenschap van fysiek goud is alvast, zoals we de afgelopen twintig jaar hebben kunnen zien, dat goud geen dalende aandelenmarkten nodig heeft om te presteren. De correlatie van goud met andere activa is zeer laag, en gedurende de afgelopen twintig jaar was het rendement van goud in euro zo’n 9% per jaar.

Vasthouden aan de vorige zeepbel

Surf naar Goud999Safe en voeg nu snel en veilig 100% fysiek edelmetaal toe aan je portefeuille.

Bron: https://www.hussmanfunds.com/comment/mc230619/