Tennessee ondersteunt plan voor goud uit angst voor monetaire crisis

Tennessee

Was het eerder de staat Texas die haar goud binnen de staatsgrenzen wilde, nu heeft ook de staat Tennessee maatregelen genomen tegen financiële onzekerheden.

Onder verwijzing naar de bezorgdheid over een mogelijke economische crisis en een verlangen naar monetaire stabiliteit, ondersteunt de staat Tennessee officieel de oprichting van een depot of faciliteit om goud op te slaan. De resolutie werd met unanieme stem in zowel de “state House” als de Senaat aangenomen, alvorens te worden ondertekend door de gouverneur.

Analisten gaven aan dat de maatregel een belangrijke stap is richting herstel van een stabiel monetair systeem. Ook andere staten zijn bezig met verkennen en nastreven van soortgelijke inspanningen, waarbij Texas uitblinkt in vooruitstrevendheid middels de oprichting van een goud gedekte bank waarover wetgevers aangeven dat het de monopolie van de Federal Reserve weleens zou kunnen ondermijnen.

Volgens de resolutie in Tennessee (House Joint Resolution 516) heeft de “onvoorspelbare nationale economie” geleid tot de inspanningen om een “verhoogde monetaire stabiliteit en liquiditeit en een grotere financiële zekerheid in het geval van een nationale of internationale financiële crisis” te bereiken.

De resolutie geeft echter niet specifiek aan of het gebruik van edelmetalen als valuta of wettig betaalmiddel vergemakkelijkt moet worden, het is echter wel duidelijk in haar bewoordingen:

A RESOLUTION to support the safekeeping, storage, and security of gold and other precious metals in the form of bullion and coins in a Tennessee bullion depository or other such similar facility. WHEREAS, because of our evolving and unpredictable national economy, there is an effort to achieve increased monetary stability and liquidity and greater financial security in the event of a national or international financial crisis

Bronnen: Tennessee General Assembly, The New American, Tenth Amendment Center

 

[xyz-ihs snippet=”promo”]