Russische goudmijnbouwproductie in 2029 groter dan die van China

In een onlangs verschenen rapport van Fitch Solutions wordt opgetekend dat de wereldwijde groei van de goudmijnbouwproductie de komende jaren naar verwachting aantrekt.

Dit mede gesteund door hogere goudprijzen en fusies tussen grote (goud)mijnbouwbedrijven.

Fitch voorspelt dat Rusland China over tien jaar in gaat halen gekeken naar de goudproductie en zal groeien van 11,3 miljoen in 2020 tot 15,5 miljoen ounces in 2029.

Dit zou neerkomen op een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,7 procent gedurende deze periode en betekenen dat Rusland in 2029 11,6 procent van de wereldwijde productie voor zijn rekening neemt.

Een belangrijke reden voor die toename is te vinden in het feit dat Russische banken niet langer in dollars zaken mogen doen omdat bilaterale betrekkingen onder druk blijven staan.

Dit zorgt er volgens Fitch voor dat de Russische centrale bank haar goudposities uit blijft breiden.

Zolang de spanningen met de VS blijven bestaan zal ook de binnenlandse vraag naar goud blijven bestaan, aldus Fitch.

Voor China verwacht Fitch Solutions dat de goudproductie tussen nu en 2029 zal stagneren, met een gemiddelde groei van 0,2 procent op jaarbasis.

Dit betekent een opmerkelijke vertraging ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,1 procent gekeken naar de afgelopen 10 jaar.

Dit is met name het geval wanneer men bedenkt dat de Chinese goudproductie te maken heeft met strengere milieuvoorschriften voor goudmijnbouwbedrijven.

Dit heeft geleid tot verschillende sluitingen van goudmijnen en een daling van de productie in de belangrijkste producerende provincies, waaronder Shandong, Jiangxi en Hunan.

Tegelijkertijd heeft de jarenlange intensieve goudwinning ook geleid tot dalende reserves en productiestops in verschillende gebieden, waaronder Qinghai en Gansu.

Desalniettemin zal het land met een aanzienlijke marge de grootste mondiale producent van gouderts blijven.

Volgens Fitch Solutions zal China die status kunnen behouden doordat ze meer investeren in buitenlandse goudmijnen.

Een andere concurrent van China is Australië, waar de goudproductie tussen nu en 2029 naar schatting met 2,2 procent per jaar zal stijgen.

Dat betekent een toename van de huidige 11,7 miljoen ounces tot 14,2 miljoen ounces in 2029.

De wereldwijde goudproductie zal naar schatting stijgen van 106 miljoen ounces in 2020 tot 133 miljoen ounces in 2029. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5 procent.

Ter vergelijking: tussen 2016 en 2019 is de wereldwijde goudproductie op jaarbasis met 1,2 procent gestegen.

Bronnen: Kitco, Mining

Foto: Fitch Solutions