Nederlandse centrale bank verplaatst goudkluis naar Haarlem

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis tijdelijk verplaatsen naar het voormalige gebouw van drukkerij Johan Enschedé in Haarlem.

Precies drie jaar geleden werd duidelijk dat DNB nieuwe plannen had om de goudvoorraad van de staat te verplaatsen van Amsterdam naar het voormalig militaire kamp in Zeist genaamd “Camp New Amsterdam”. Dit wordt uiteindelijk ook het nieuwe DNB Cashcentrum.

De renovatie van het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam wordt echter een jaar eerder dan voorzien afgerond, zo bericht DNB zelf.

Aanvankelijk zouden het goud, geld en de medewerkers van Cash Operations (CO) tot oplevering van het Cashcentrum op het Frederiksplein gehuisvest blijven. Na de verhuizing naar Zeist, zou vervolgens het laatste deel van het Frederiksplein gerenoveerd kunnen worden.

Door het beschikbaar komen van het voormalig gebouw van Johan Enschedé kan CO tijdelijk in Haarlem worden gehuisvest.

De bouw van het DNB Cashcentrum in Zeist start vanaf huidig kwartaal 2019. In de eerste helft van 2023 staat de verhuizing van CO naar DNB Cashcentrum Zeist op de planning.

Voor volgend jaar staat de verhuizing van Frederiksplein naar het Tooropgebouw, een tijdelijke kantoorlocatie aan de Spaklerweg in Amsterdam, op de planning. In de tweede helft staat de verhuizing van CO naar de tijdelijke locatie in Haarlem gepland.

Deze locatie kan zodanig worden aangepast dat het voor de komende jaren voldoet aan de eisen van veiligheid voor zowel goud en bankbiljettenopslag als de medewerkers.

Daarbij zullen zo’n vijftienduizend goudstaven worden verhuist. Deze 180 ton goud heeft daarbij een waarde van 6,4 miljard euro.

De renovatie van het Frederiksplein is nu losgeknipt van de bouw van het DNB Cashcentrum. Hierdoor ontstaan er twee onafhankelijke bouwstromen.

De renovatie Frederiksplein zal hierdoor korter duren dan aanvankelijk gepland en daarnaast hoeft er minder lang gebruik gemaakt te worden van het Tooropgebouw.

Het gehele programma ‘Huisvesting DNB’ zal met deze parallelle aanpak een jaar eerder gereed zijn.

Het DNB-gebouw is na ruim 50 jaar hard toe aan een grondige renovatie. Verhuizen naar een tijdelijke locatie is nodig, omdat anders op korte termijn grondige investeringen nodig zijn.

Het hoofdkantoor voldoet na de verbouwing aan alle (nieuwe) eisen van wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid en klimaat.

Bronnen: DNB, Trouw

Foto: Flickr