Hoe ondernemers rijk worden

Ondernemers die rijk worden met hun bedrijf, hanteren altijd dezelfde formule en de meesten beseffen het niet eens. 

Ze worden rijk omdat ze hun winsten herinvesteren in hun eigen bedrijf en een zeer hoog rendement realiseren op deze investeringen. 

En hoe langer de runway, hoe rijker ze worden.

Dit is de succesformule achter bedrijven zoals Mc Donald’s, Starbucks en Wal-Mart.

Ze zijn allen begonnen met één vestiging en gebruikten de winsten om een tweede vestiging te openen. En aangezien de winsten steeds tegen een hoog rendement geherinvesteerd werden, werden ze rijk dankzij de samengestelde interest. 

Ze zeggen wel eens dat de beste belegging die een ondernemer kan doen, een investering is in het eigen bedrijf.

Maar dat klopt enkel wanneer er voldoende opportuniteiten zijn die een voldoende hoog rendement op deze investeringen garanderen. 

Dat is zeker niet altijd het geval. 

Ik heb het zelf ondervonden bij TradersOnly.

We kenden oorspronkelijk een snelle groei en realiseerden mooie winsten, maar we vonden geen goede mogelijkheden om die winsten adequaat te herinvesteren. 

Wanneer we het geld stopten in marketing, realiseerden we een magere ROI en ook onze investeringen in een eigen copytrade platform leverden geen rendement op.

We vonden geen goede manier om onze winsten te herinvesteren en de meeste bedrijven maken dan de kapitale fout om die winsten toch grotendeels binnen het bedrijf te houden en te investeren in projecten met een te laag rendement.

Een nieuw product links, een overname rechts en vooraleer je het weet, zit al je kapitaal in marginale investeringen en blijft er van je winst niets over. 

Dit is waarom ik als investeerder altijd werk met een aandeelhoudersovereenkomst die stipuleert dat jaarlijks de volledige winst als dividend wordt uitgekeerd tenzij de aandeelhouders anders besluiten. 

In de praktijk betekent het dat de winsten enkel in het bedrijf blijven wanneer ze binnen het bedrijf tegen een voldoende hoog rendement geïnvesteerd kunnen worden.

Wat is voldoende hoog? Dat is voor iedereen anders maar het hangt natuurlijk ook samen met het rendement dat je elders kan realiseren. 

Je kan momenteel geld lenen aan de Amerikaanse overheid tegen 5,5% en de beurs brengt op lange termijn 10% op.

Hoeveel rendement verwacht je dan van een investering binnen je eigen bedrijf? Ik zou toch zeggen: minstens 15% tot 20%. 

En ook dan is het goed om die investering af te wegen tegen andere opportuniteiten die je hebt. Binnen Macrotrends heb ik een goede case gemaakt waarom British American Tobacco de komende jaren 17%-18% rendement kan opleveren. 

Een project dat me een ROI van 15% biedt, vind ik dan opeens al heel wat minder interessant. Waarom zou ik mijn tijd, energie en geld stoppen in een project dat me 15% oplevert terwijl een beursgenoteerde belegging mij 17% biedt? 

Dat zijn dus het soort afwegingen die ik maak. Voor mij zijn ondernemen en beleggen hetzelfde spel. Een euro binnen mijn bedrijven bekijk ik op dezelfde manier als een euro buiten die bedrijven.

Groeten,

Maarten Verheyen

Hoe ondernemers rijk worden