Het geld op de bank is niet van u!

Een bericht op Zerohedge trok onze aandacht. Je houdt hier maar beter rekening mee, want het blijkt nu dat rekeninghouders van Europese bankrekeningen helemaal niet veilig zijn voor de grijpgrage overheid. De Eu-lidstaten overwegen immers maatregelen waarmee het mogelijk zou worden dat mensen tijdelijk niet meer aan hun geld kunnen op de rekening.

Dit onder het mom van het vermijden van bank runs, massale paniekreacties wanneer de banken in de problemen zouden komen en mensen hun geld tegelijkertijd willen afhalen. Dat alles blijkt uit een EU-document dat Reuters bekendmaakte. Hiermee zou men willen voorkomen dat bankinstellingen in de problemen komen wanneer er geruchten zijn dat ze zouden gaan omvallen.

Critici zeggen echter dat hierdoor de problemen nog wel eens veel groter zouden kunnen worden, omdat het vertrouwen hierdoor danig aangetast zal worden. Wanneer mensen immers te horen krijgen dat hun bank bij de slechte gevallen is, dan zullen ze helemaal geen geld meer op de rekening willen zetten.

Het voorstel zou sinds begin dit jaar uitgewerkt worden. Het komt ongeveer twee maanden nadat Banco Popular te maken kreeg met een bank run, die uiteindelijk leidde tot de ondergang van de Spaanse instelling.

Toezichthouders de mogelijkheid geven om tijdelijk de bankrekeningen bij noodlijdende instellingen te blokkeren, is een “doenbare optie”, volgens een paper die werd voorbereid door het Estse voorzitterschap van de EU. De verschillende lidstaten zijn het echter wel niet eens over deze zaak.

De EU-landen die al een moratorium toestaan rond de terugbetaling van banktegoeden bij faillissementsprocedures op nationaal niveau, zoals Duitsland, ondersteunen de maatregel, zeggen officiële machtshebbers.

Dit alles is bijzonder schrikwekkend. Het komt erop neer dat zodra je je geld bij een bank deponeert, je er helemaal niets meer over te zeggen hebt. Beleggers houden hier maar best rekening mee.

De beste manier om je hiertegen te beschermen, is en blijft door een positie in fysiek goud en zilver in te nemen. Dit zijn de enige activa die geen tegenpartijrisico in zich dragen.

 

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]