Grondstofmarkten in New York en Londen in gevaar?

Met de Chinese aankondiging vandaag dat het zijn grondstoffenmarkt wil omvormen tot een zogenaamde hub zijn de financiële centra wereldwijd op scherp geplaatst. Eén van de belangrijkste redenen om zichzelf om te vormen tot een hub binnen de grondstoffenhandel is de nu te grote afhankelijkheid van externe partijen.

Ondanks het enorme verbruik van grondstoffen is China volledig afhankelijk van buitenlandse partners zowel qua aanbod als qua prijszetting. Met de plannen om zichzelf om te vormen tot een verdeler van grondstoffen zou het in de toekomst zelf de prijs kunnen sturen. Dit is logischerwijze een stuk interessanter wat het land een stuk onafhankelijker zou maken van deze noodzakelijke import.

Volgens Fang Xinghai, vice-zaakvoerder bij de China Securities Regulatory Commissio is de huidige situatie een unicum om een globaal centrum te worden in de grondstoffenhandel. Dit nieuws maakte Fang Xinghai vandaag bekend te Shanghai tijdens de jaarlijkse Futures Exchange conference. Hij waarschuwde er echter voor dat de concurrentie op dit vlak zeer groot is. Door de enorme handelsvolumes en economische groei kan China de markt toch genoeg sturen aldus Xinghai. Indien de wetgeving en het gebrek aan specialisten kan opgelost worden zou dit ambitieus plan haalbaar moeten zijn.

Tot op heden is China de grootste afnemer van energie en metalen terwijl het ironisch genoeg volledig afhankelijk is van buitenlandse markten, in het bijzonder Londen en New York. Buitenlandse investeerders hebben als bijkomende nadeel dat ze onderhevig zijn aan restricties, dit ondanks de belofte van China dat het de markt minder zal belemmeren.

In eerste instantie zou er gestart worden met futures betreffende de handel in ruwe olie, ijzererts en rubber. De Chinese markt zou hierbij open gesteld worden voor buitenlandse investeerders, al moet dit eerst nog in de praktijk gezien worden.

Na de Chinese beurscrash, volgende op een enorme speculatie is het handelsvolume sterk gedaald. Om de dalende beurs te stabiliseren werd er op grote schaal gebruik gemaakt van restricties, bijkomende taksen en interventies van de Chinese overheid. Deze maatregelen bleken succesvoller dan gedacht waarbij een volgende stap dan ook is om de handel op globale schaal te controleren.

Data komende van de drie grootste handelsplatformen in China tonen aan dat het huidige handelsvolume minder dan de helft bedraagt dan op het piekmoment enige tijd geleden. Desondanks wordt er door Chinese speculanten volop gehandeld in korte termijn contracten. Dit omwille van het gebrek aan alternatieve beleggingen en de makkelijke toegang tot kredieten.

Op termijn versterkt China opnieuw zijn positie op het wereldwijde toneel. Bij een volgende economische inhaalbeweging zal China niet gelijk komen met het Westen maar een niet in te halen voorsprong nemen. Het is slechts een kwestie van tijd voor het Middenrijk zoals het in de oudheid genoemd werd zijn ware positie zal innemen op het wereldtoneel. Ook op het financieel toneel beleeft China slechts tijdelijke problemen. Op middellange tot lange termijn zal het land opnieuw sterk groeien, mede door technologische innovaties. Ook op militair gebied heeft het land zijn zaken goed op orde waarbij het geëvolueerd is van een defensieve houding naar een eerder agressieve houding. Deze invloed zal zich de komende decennia niet enkel op aarde merkbaar zijn maar ook in de ruimte waar de race naar grondstoffen klaar is om te beginnen.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

 

[xyz-ihs snippet=”promo”]