Goud onder druk, evengoed een solide investering

De goudprijs bleef in juli rond het niveau van 1800 dollar per ounce schommelen en ook deze maand blijft het edelmetaal rond die prijs koersen.

Tegengestelde krachten lijken daarbij de goudprijs in evenwicht te houden. Goud werd in toom gehouden door een stijgende dollar en tegelijkertijd ondervond goud steun van dalende rentetarieven.

Het verslag van de World Gold Council over het tweede kwartaal meldt dat de algemene goudvraag in de eerste helft van het jaar verbeterde, maar nog niet terug is op het niveau van voor de pandemie.

Vooral de omvang van de goudvraag van centrale banken bleek een positieve verrassing. Netto goudaankopen van centrale banken bedroegen in de eerste helft van het jaar in totaal 333 ton.

Dalende rentes duiden erop dat de obligatiemarkten vrezen voor economische zwakte, terwijl dollarsterkte duidt op een gezonde economie die beleggingsinstromen aantrekt.

Deze uiteenlopende marktvooruitzichten suggereren dat we te maken hebben met hoge onzekerheidsniveaus.

Het zou zo kunnen zijn dat de dollar een goede voorspeller is voor de korte termijn, terwijl obligaties meer inzicht geven in de lange termijn.

Fiscale en monetaire stimulerende maatregelen kunnen de economie nog een of twee jaar ondersteunen, zo is de gedachte, maar de economische groei komt hoogstwaarschijnlijk in gevaar zodra deze maatregelen worden afgebouwd.

Zonder de door de overheid kunstmatig toegevoegde liquiditeiten, waar markten volledig afhankelijk van zijn geworden, kunnen aandelen- en obligatiemarkten instorten.

De onconventionele fiscale en monetaire maatregelen hebben geleid tot gigantische schulden, uitdijende geldhoeveelheid, marktzeepbellen, inflatie, riskant beleggingsgedrag en toenemende onzekerheid.

Daar komt bij dat goedbedoelde maatregelen en regelgeving, die sociale rechtvaardigheid en klimaatbeheersing moeten bevorderen, onbedoelde gevolgen kunnen hebben die het bedrijfsleven en de maatschappij flink kunnen ontwrichten.

Geld op een spaarrekening rendeert daarbij feitelijk niets meer, dus spaargeld kan beter ergens anders in worden geïnvesteerd. Ook daarom zien we aandelen- en vastgoedbubbels.

Beleggers zouden daarom serieus moeten overwegen om in goud te beleggen. Het edelmetaal is immers een beleggingscategorie waarvan is gebleken dat deze tegenwicht kan bieden aan brede marktrisico’s.

Risico’s die met de dag enkel in omvang groter blijken te worden.

Bronnen: Invezz, Analist, Leusderkrant

Foto: Flickr