Goud is een valuta, wat iedereen ook denkt

De rol van goud in het monetaire systeem zou niemand in vraag mogen stellen. Dat stelt althans John Hathaway, die zegt dat zelfs centrale bankiers goud als een valuta beschouwen. Je kan duidelijk zien dat de centrale bankiers goud willen accumuleren, zegt hij.

Inderdaad, het is duidelijk: de positie van goud is de jongste jaren fors toegenomen op de balans van de centrale banken. De centrale banken hebben immers meer goud dan Treasuries gekocht in de afgelopen jaren. Dat vertelde hij tijdens de Kitco News top in Beaver Creek, Colorado.

De centrale banken hebben een duidelijke verwachting voor de goudprijs: ze beschouwen het als een alternatieve reservemunt. Hathaway is de afgelopen jaren bijzonder kritisch geweest voor de centrale banken, omdat ze volgens hem het systeem serieuze schade hebben toegebracht. Er is inderdaad niet veel te verwachten van de meetings van de centrale banken, zegt Hathaway, omdat de rente een beetje verhogen geen significante invloed zal hebben op de monetaire stimulus in de VS en in Europa. En als je erover nadenkt, dan heeft Hathaway gelijk: het een beetje aanpassen van de rentevoeten zal geen grote invloed uitoefenen op de monetaire massa van de centrale banken.

Het grote probleem is en blijft dat de schuldposities overal ter wereld gewoon veel te groot zijn. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007-2008 is het schuldenniveau overal ter wereld alleen maar toegenomen in plaats van afgenomen. De enige reden waarom de centrale banken nog zoveel activa opkopen is niet om de reële economie te helpen, maar om de met schuld beladen overheden en private actoren bij te staan in het afbouwen van hun schuld.

En dat met de bekende perverse neveneffecten natuurlijk: de vermogenden worden steeds rijker omdat zij lenen aan bijzondere lage rentevoeten, terwijl de minder vermogenden geen enkele rente meer krijgen op hun spaarcenten.

Dat is het probleem als je niet veel spaargeld hebt, maar over het algemeen is dat op te lossen met het nemen van een positie in activa die buiten het banksysteem staan. Die activa zijn nog altijd goud en zilver. Het zijn activa waarop geen enkele andere partij een claim kan leggen. Daarom blijven dit in alle omstandigheden de beste activa om je te beschermen tegen een implosie.

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]