Goede vooruitzichten voor goud!

Beste lezers,

In naam van de volledige ploeg wensen wij u een gelukkig nieuwjaar 2019! Uiteraard dat al uw wensen mogen uitkomen, maar vooral een goede gezondheid op de eerste plaats!

Het was een moeilijk jaar voor de meeste aandelenbeleggers. Ze werden tussen hoop en vrees door elkaar geschud.

Ook voor de beleggers in edelmetalen was het een vreemd jaar, maar niet zo slecht als de meeste mensen wel denken. In USD was er een klein verlies voor de goudprijs, maar in EUR was er uiteindelijk toch een winst van 2,9% voor de beleggers die in de eurozone gebaseerd zijn. Dat heeft uiteraard te maken met de vrij stevige stijging van de USD.

De afgelopen jaren hebben we ondanks alle volatiliteit toch een rendement van meer dan 9% gemiddeld neergezet in euro. Dat is een zeer mooi rendement waar heel veel mensen zouden voor willen tekenen. Toch wordt er nog steeds meewarig gedaan over goud als ware het een ‘barbaars reliek’.

Maar goed, we kijken vooruit. Wat brengt de toekomst? De toekomst van goud en zilver zal niet alleen afhangen van de beleggersvraag volgend jaar, maar ook van de situatie op de financiële markten. We hebben in het verleden al dikwijls gezien dat de goudprijs best een sterk dalende aandelenbeurs nodig heeft en liefst wat paniek om te kunnen stijgen. De situatie op de aandelenmarkten ziet er zoals bekend bijzonder precair uit.

Maar dat is de korte termijn. Op lange termijn zal de goudprijs blijvend gedragen worden door stevige fundamentals en een aantrekkende vraag, vooral uit de emerging markets.

Daarom blijft goud, zeker in een tijd waarin het tegenpartijrisico van allerhande activa en beleggingen groot is, zeer belangrijk in een portefeuille.

Indien u het nog niet gedaan heeft, moet u best het nieuwe jaar beginnen met het substantieel optrekken van de weging van goud en ook zilver in uw gespreide beleggingsportefeuille. Dit is letterlijk uw levensverzekering op de financiële markten!