Enorme berg cash is stimulans voor goudprijs

In het verleden hebben we gezien dat de goudprijs sterk presteert bij een opstoot van de inflatie, en ook in een omgeving van lage reële rentevoeten.

Dat is nu precies de omgeving waarin we op dit moment zitten.

Daarom heeft goud zowel in reële als in nominale termen nog steeds een belangrijk opwaarts potentieel.

Het huidige economische herstel wordt immers in belangrijke mate gedragen door het ruime budgettaire en monetaire stimulusbeleid.

Volgens het IMF hebben de centrale banken ter wereld maar liefst 12 biljoen USD aan nieuw geld bijgemaakt.

Dat is allemaal op de balansen terechtgekomen.

Vooralsnog leidt dit niet tot hogere inflatie.

En gaat het vooral naar activaprijzen.

Maar op een bepaald moment zal het ook doorsijpelen naar de reële prijzen.

Als u hierop voorbereid bent, koop dan goud en zilver.

Enkel in fysieke vorm!