De terugkeer naar reële activa

Tijdens de jaren 70 inflatiegolf waren er niet veel activaklassen om te schuilen.

Aandelen deden het beroerd en zeker obligaties.

Maar de edelmetaalprijzen deden het wel fantastisch.

Goud en zilver zetten enorme rendementen neer.

Eigenlijk gaat de strijd op de financiële markten helemaal niet tussen aandelen of obligaties.

De strijd is veel ruimer en gaat in feite tussen harde of reële activa en financiële activa.

Goud is bij uitstek een harde activaklasse en een reëel actief.

Aandelen zijn dat ook tot op zekere hoogte maar kunnen altijd worden bijgedrukt door het management.

Obligaties zijn in inflatoire tijden al helemaal te vermijden.

De rol van goud wordt nog steeds onderbelicht.

Dat zal veranderen naarmate de inflatiegolf blijft aanhouden.