Rente rekening gepresenteerd

Een begrotingstekort van meer dan 1,8 biljoen dollar voor 2024, een overheidsschuld van intussen 34,7 biljoen dollar (of 123% van het BBP) en een marktrente die al flink is opgelopen…

De VS moeten per jaar al meer dan 1 biljoen dollar rente op hun overheidsschuld ophoesten:

Rente rekening gepresenteerd
Bron: The Visual Capitalist

De rentelasten ontsporen.

Met grote getallen kunnen we ons moeilijk verhouden, dus laten we dit concreter maken:

Het meest gebruikte bankbiljet in de VS is het 20 dollar biljet:

Rente rekening gepresenteerd

De huidige rentelast kan worden voorgesteld door 50 miljard van deze briefjes per jaar.

Dat zijn 500 miljoen stapeltjes van 100 biljetten van 20 dollar, waarbij elk stapeltje van honderd briefjes dan 0,8 cm hoog is, mits de briefjes splinternieuw zijn.

Indien de jaarlijkse rente in briefjes van 20 dollar wordt uitbetaald, hebben we daar dus een stapel voor nodig die vierduizend kilometer hoog is!

Een andere bevattelijke manier om dit bedrag voor te stellen, is om even naar de verantwoordelijken voor terugbetaling te kijken: In de VS hebben ongeveer 165 miljoen mensen een fulltime of deeltijdse baan, daarvan werken er zo’n 142 miljoen in de privésector.

Om de rente op de overheidsschuld te betalen, zou elke werknemer jaarlijks 303 briefjes van 20 dollar moeten afgeven. Kijken we alleen naar de werknemers in de privésector, dan worden dat 352 briefjes per jaar.

Het mediaan inkomen in de VS bedraagt 39.502 dollar, of 5,4 biljetten van 20 dollar per dag. Eén briefje daarvan, zou eigenlijk elke dag moeten dienen voor de betaling van rente op de overheidsschuld.

Maar de VS betaalt die rente natuurlijk niet op die manier. Ze betaalt ze zelfs niet uit haar inkomsten, de rente wordt integraal bijgeleend.

Het totale begrotingstekort is immers bijna dubbel zo groot als de rentebetalingen op de schuld.

Geld lenen om de rente op de schulden te betalen, een geweldige en vooralsnog pijnloze strategie!

Zal de VS wel in staat blijven haar schulden terug te betalen als de schulden zo snel blijven oplopen?

Landen betalen hun schulden natuurlijk zelden of nooit volledig terug; de vraag is of ze de bestaande en toenemende schuld slim kunnen beheren op lange termijn.

En theoretisch heeft de VS hier eigenlijk weinig of geen problemen.

Zolang de VS bijkomende schuld maar in dollar kan blijven uitgeven, kan ze die dollars uiteindelijk gewoon bijdrukken. Desnoods haast onbeperkt.

Geld bijdrukken heeft natuurlijk nadelen voor de waarde van de munt, zoals we redelijk recent gezien hebben (inflatie).
Maar dat is een overweging die nooit de bovenhand haalt bij overheden wanneer het spannend wordt.

De waarde van elke dollar en vooral de waarde van die dollar tegenover fysiek goud, dat is het stuk dat de overheid in de VS uiteindelijk niet in de hand heeft.

Ook na het Eindspel verwachten wij dat elke schuldeiser van de VS zal kunnen worden terugbetaald met dollars — misschien bijna waardeloze dollars, maar terugbetaling blijft mogelijk.

Nominaal kan de VS dus makkelijk aan haar verplichtingen voldoen, maar in “echte” waarde kan dat duidelijk niet meer.

Dat is natuurlijk niet alleen in de VS, maar zowat wereldwijd een probleem. De VS staat er zelfs relatief gezien nog veel beter voor dan de meeste andere landen!

Het probleem voor spaarders en beleggers wereldwijd, is dat de schulden markten (obligatiemarkten) heel groot zijn. Groter dan de aandelenmarkten. Velen hebben hun vermogen belegd in de schuld van anderen, in ruil voor een vergoeding die het risico absoluut niet weerspiegelt.

De meeste mensen die hun vermogen door de banksector laten beheren, bezitten bijgevolg veel obligaties. In de klassieke “60/40 portfolio” staat de 60 voor het percentage aandelen en de 40 (helaas) voor obligaties.

Deze spreiding heeft haar nut de afgelopen tientallen jaren wel bewezen en wij verwachten ook niet dat deze 60/40 portfolio op zich zal verdwijnen. De 40% echter, zal in de toekomst niet meer naar obligaties wijzen, wel naar fysiek goud!

Heeft u voldoende fysiek goud?

Goud aankopen kan hier

P.S. Na een snelle stijging in de eerste helft van april heeft de zilverprijs de laatste drie weken tijd genomen om te stabiliseren. In een stierenmarkt, biedt elke correctie een nieuwe koopkans.