De tentakels van de staatsschuld

De Amerikaanse staatsschuld: een structureel probleem in volle ontwikkeling waar we ons ondertussen allemaal bewust van zijn. Maar het probleem gaat verder dan dat. Onderstaande grafiek illustreert dit luid en duidelijk.

Bron: Twitter

De tweet van Otavio Costa, toont dat de som van (het tekort op) de lopende rekening op de betalingsbalans van Amerika en de staatsschuld als % van het bbp nu op een gelijk niveau staat als tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008. Om het zachtjes uit te drukken, is dit een goede indicator dat we ons in een economisch kwetsbare en financieel instabiele situatie bevinden.

De gevolgen van een hoge staatsschuld kennen we maar al te goed: inflatie, hoge rente voor de overheid (waardoor schulden verder oplopen), minder investeringen in de private sector, weinig vertrouwen.. Maar het tekort van het saldo op de lopende rekening, wat betekent dat nu voor de Amerikaanse economie?

Allereerst, kan een tijdelijk tekort geen kwaad – maar op dit punt is er geen sprake meer van “tijdelijk”. En dit negatief saldo kan op een langere periode wél een paar lastige gevolgen hebben voor een financieel en economisch systeem.

Denk bijvoorbeeld aan de druk die er ontstaat op de wisselkoerspositie van de dollar. Door een dalende vraag naar binnenlandse producten, zal de positie van de dollar ook blijven dalen. Hoewel dit op termijn de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven kan verbeteren (productie kan goedkoop), is de bevolking van zo’n daling wel de dupe.

En hoewel een zwakke dollar op eerste gezicht goed zou zijn voor die binnenlandse bedrijven, steekt dit tekort op de lopende rekening hier een stokje voor. Een aanhoudend negatief saldo ondermijnt nl. economische groei en kan zorgen voor veel banen die verloren gaan. Immers, wanneer er meer goederen geïmporteerd dan geëxporteerd worden, komen er veel buitenlandse goederen binnen in de economie. Dit veroorzaakt hevige concurrentie tussen binnen- en buitenlandse producten. Als dan ook nog eens die buitenlandse goederen bepaalde kostenvoordelen hebben ten opzichte van die binnenlandse goederen, zullen de consumptie-uitgaven hier naar toe stromen. En het gevolg is duidelijk: minder afzet & minder omzet voor de binnenlandse handelaars, waardoor veel jobs verloren zullen gaan en de economische groei zal afzwakken.

Er zijn nog enkele opmerkelijke gevolgen verbonden aan dit tekort. Ten eerste werkt het logischerwijs de schuldenopbouw in de hand. Tekorten in het buitenland financieren vereist externe financiering, dat uiteraard terugbetaald moet worden. Een volgend probleem dat hiermee hand in hand gaat, is de toenemende afhankelijkheid van die buitenlandse financiering.

Daarnaast kan in ernstige gevallen zo’n negatief saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans, ook beleggers en investeerders bezorgd maken en zo veroorzaken dat er een kapitaaluitstroom plaatsvindt uit het land. Zij zullen zich keren naar landen waar wel een positief economisch klimaat is.

Tot slot kunnen uiteraard ook de rentetarieven verhogen, waardoor leningen duurder worden en men terughoudend zal zijn om investeringen te doen.

Welnu, als land zou Amerika zich kunnen wapenen tegen een verdere escalatie van deze situatie. De focus moet onder andere gericht zijn op exportstimulatie- en diversificatie, verbetering van de productiviteit en het uitdokteren van een fiscaal en monetair interessant beleid. Maar tot enige enige aanstalten hiertoe gemaakt zijn, kunnen we niet blijven rekenen op hun vertrouwde strategie ” we printen nog wat dollars bij “.

Tot wij drastische maatregelen genomen zien worden, weten wij wat te doen..

(ook België heeft een tekort op haar lopende rekening!)

Bescherm jezelf tegen financiële instabiliteit met fysiek edelmetaal. Aan- en verkopen van edelmetalen kan gemakkelijk, efficiënt en transparant via Goud999safe.