De grote vermogensoverdracht

Wat is vermogen? Lang geleden was het vrij simpel: vermogen bestond grotendeels uit land en andere onroerende bezittingen. Grootgrondbezitters behaalden hun macht en invloed uit hun gronden. Ook goud is altijd een belangrijk vermogensbestanddeel geweest. Daarna is er geleidelijk aan een verschuiving gebeurd in de manier waarop vermogens worden samengesteld.

Financiële activa zijn een steeds groter deel gaan uitmaken van het vermogen. Aandelen en obligaties zijn financiële activa die ook minder tastbaar zijn geworden. In eerste instantie bestonden deze activa nog in de vorm van papieren effecten, die daarna zijn afgeschaft. Dat zorgde ervoor dat vermogen nog minder ‘tastbaar’ is geworden.

Daarna is men nog een stapje verder gegaan en is men schuldfinanciering gaan toevoegen. Hierdoor werd er een leverage effect gecreëerd op het vermogen dat enorm is geweest. Het heeft erg goed gefunctioneerd omdat de prijzen van activa kunstmatig omhoog werden gepompt door het goedkope of zelfs bijna gratis geld.

Nu de rentevoeten in de ontwikkelde landen omhoog beginnen te kruipen, komen er de eerste barstjes in dit leverage verhaal. Alles wat gefinancierd is met schulden en verband houdt met de obligatiemarkten, is per definitie verdacht. De torenhoge vastgoedprijzen doen aan dit verhaal ook zeker geen goed.

Het is dus te verwachten dat er geleidelijk aan, ofwel op een heel verdoken manier ofwel op een manier die erg plotseling komt, een vermogensoverdracht zal plaatsvinden van bezitters van schulden naar bezitters van goud en andere edelmetalen en reële activa in het algemeen.

In principe keert men hierdoor terug naar de periode van voor 1971 toen de goudprijs nog was vastgekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Beleggers houden in de samenstelling van hun vermogen best rekening met deze potentiële verschuiving, die wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben.

 

Wat is nu de beste manier om fysiek zilver te kopen?

Kies zeker voor munten (ipv. baren) waar je enkel BTW betaalt op de marge van je handelaar. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar en nauwelijks een factor.

Eén van de populairste zilveren munten bij beleggers, is de Philharmoniker.

Goud999 beidt een Monsterbox van 500 Zilver Philharmonikers momenteel aan tegen een zeer scherpe prijs.

Deze worden verpakt in 25 tubes van 20 munten. Samen goed voor 500 ounces zilver. (15,5 kilo!)

Meer info is te vinden op de site van Goud999