Centrale banken kopen weer goud aan

Na twee opeenvolgende maanden aan verkopen zijn centrale banken in oktober wederom begonnen met het aankopen van goud. Officiële goudreserves wereldwijd zijn in die maand op netto basis met 22,8 ton gestegen.

De aankoopniveaus bleven consistent met de voorgaande twee maanden maar de verkoopactiviteiten waren sterk gereduceerd.

Het derde kwartaal van 2020 bleek het eerste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2010 dat centrale banken minder goud opkochten dan verkochten.

Dit was grotendeels het gevolg van forse verkopen door Oezbekistan en Turkije. Turkije is overigens dit jaar een van de grootste opkopers van het edelmetaal.

Goud staat dit jaar nog steeds meer dan 20 procent hoger en presteert beter dan veel andere traditionele reserves, zoals de Amerikaanse dollar.

Hoewel niet verwonderlijk dat er enige verkoop plaatsvindt, gezien de rol van goud als een veilige en liquide reserve, onderstreept de voortdurende accumulatie door centrale banken het belang ervan voor de portefeuilles van deze centrale banken.

Op landelijk niveau was de activiteit in oktober geconcentreerd rondom centrale banken van opkomende markten, een trend die al enige tijd gaande is.

Bruto aankopen bedroegen in oktober in totaal 25 ton, waarbij vijf centrale banken eigenlijk volledig verantwoordelijk zijn voor deze groei.

Oezbekistan kocht 8 ton goud op, Turkije 7 ton, de Verenigde Arabische Emiraten 6 ton en Qatar en India beide 2 ton goud.

De bruto verkoop bedroeg daarentegen iets minder dan 3 ton, waarbij Mongolië het grootste deel voor zijn rekening nam.

Netto aankopen van centrale banken ligt voor dit jaar tussen de 200 en 300 ton. Dat is flink minder dan de afgelopen jaren.

Het goud dat dit jaar wordt aangekocht wordt voornamelijk gedaan door centrale banken die een relatief laag ratio hebben aan goud in verhouding met de totale reserves.

Veel westerse landen, zoals Nederland, Amerika en Duitsland hebben al jaren een groot gedeelte van de reserves in goud geïnvesteerd. In veel gevallen boven de 60 procent.

Rusland, dat voorgaande jaren veel goud toevoegde aan de reserves, is daarmee gestopt dit jaar. De gouverneur van de centrale bank ziet een ratio van 20 procent als voldoende.

Er zijn echter nog veel landen waar goud bijna geen onderdeel uitmaakt van de reserves. Zo heeft China officieel slechts 3 procent van de reserves gealloceerd in goud.

Bronnen: Goldhub, Reuters

Foto: Flickr