World Gold Council Survey: “Centrale banken blijven goud aankopen”

Centrale banken over de hele wereld blijven goud als een belangrijk reservemiddel beschouwen en zullen naar verwachting goud blijven kopen, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête van de World Gold Council (WGC).

De WGC geeft te kennen dat 57 centrale banken hebben gereageerd op haar jaarlijkse Central Bank Gold Reserves (CBGR) enquête.

Van de respondenten zei 25 procent te verwachten dat ze hun goudreserves in de komende 12 maanden zullen verhogen. In de enquête van 2021 was 21 procent van de respondenten van plan om hun goudreserves te verhogen.

“The planned purchases are chiefly motivated by increasing concern about a possible global financial crisis, although anticipated changes in the international monetary system and concerns over rising economic risks in reserve currency economies are also major factors”

De WGC zei dat de enquête van dit jaar een nieuwe kloof aan het licht bracht tussen centrale banken in ontwikkelde economieën en die in opkomende markten en ontwikkelingseconomieën (EMDE).

Volgens het rapport zijn de 25 procent centrale banken die willen kopen, allemaal afkomstig uit EMDE-landen. In totaal verwacht 80 procent van de EMDE centrale banken dat de wereldwijde goudreserves in het komende jaar zullen toenemen.

In het onderzoek werd ook gewezen op de groeiende verwachting dat de Amerikaanse dollar zijn dominantie als reservevaluta zal blijven verliezen. De centrale banken verwachten ook dat de euro aan belang zal inboeten op de wereldvalutamarkt.

Wat de redenen van de centrale banken om goud aan te houden betreft, is de belangrijkste reden die zij daarvoor opgeven de historische positionering. Vorig jaar hielden de meeste centrale banken goud aan vanwege de prestaties van goud in tijden van crisis, maar dit jaar is dat gedaald naar de tweede plaats.

In het licht van een moeilijker economisch en geopolitiek klimaat zal de vraag naar goud door centrale banken waarschijnlijk robuust blijven, waarbij de safe-haven- en inflatiehedging-kwaliteiten van goud de overtuiging van centrale banken ten aanzien van goud zullen versterken, aldus de analisten.

De resultaten van de enquête komen nadat het WGC had gemeld dat centrale banken in het eerste kwartaal 84 ton goud hebben toegevoegd aan officiële goudreserves, een daling van 29 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

Tot dusver schommelt de maandelijkse goudrapportage van de centrale banken in 2022 tussen netto-aankopen en -verkopen die aan een vrij klein aantal banken zijn gekoppeld.

Elke belangrijke aankoop of verkoop van deze banken kan de balans in een bepaalde maand doen doorslaan. In april waren de centrale banken opnieuw netto-aankopers, voor een bedrag van 19,4 ton.

Bronnen: Kitco, WGC