Wereldbank ziet edelmetalen lager gaan in 2017

De Wereldbank (WB) heeft zijn beroemde “Pink Sheet” bijgewerkt, een overzicht waarin de prijzen van 72 grondstoffen worden bijgehouden. In de meeste gevallen tot 1960.

Marian Tupy, politiek analist bij het Cato Institute’s Center for Global Liberty en Prosperity, elimineerde repetitieve datasets en datasets die enkel korte termijn gegevens bevatten.

Als zodanig kwam zij uit op een lijst met 42 grondstoffenprijzen.

Van die 42 grondstoffenprijzen zijn er 19 gedaald in absolute termen. Met andere woorden: gecorrigeerd voor inflatie waren deze grondstoffen in 2016 goedkoper dan in 1960.

Blijven er dus 23 grondstoffen over die de afgelopen 56 jaar gestegen zijn in prijs.

Tupy geeft echter aan dat 20 daarvan minder stegen dan het inkomen per hoofd van de bevolking wereldwijd, dat een stijging kende van 177 procent.

Slechts drie grondstoffen (ruwe olie, goud en zilver) stegen meer dan die gemiddelde inkomensstijging. In veruit de meeste gevallen zijn grondstoffen dus goedkoper geworden.

Toch geeft de WB aan dat zij verwacht dat voor 2017 edelmetaalprijzen zullen dalen, en wel met 7 procent.

De goudprijs zal naar verwachting 8 procent dalen terwijl zilver waarschijnlijk een daling van 4 procent zal kennen.

De prijs van platina stijgt volgens de WB naar verwachting marginaal, gezien de vermoedelijke krapte in het aanbod, zo geeft zij aan.

Als redenen (risico’s) worden een zwakke vraag, de vooruitzichten van een sterkere dollar en een stijgende reële rente gegeven.

Als opwaartse risico’s geeft zij onder andere geopolitieke spanningen, een sterkere vraag uit China en India, een vertraging in renteverhogingen en wellicht een tekort in de productie.

Daarmee dekt zij zich gelijk 100 procent in aangaande de juistheid van haar voorspellingen.

Wanneer teruggekeken wordt naar de sterke prijsontwikkeling van olie, zilver en goud, de enige 3 grondstoffen die de afgelopen 56 jaar werkelijk meer gestegen zijn, zijn die voorspellingen nog moeilijker te geloven.

Los van de opwaartse risico’s die de WB zelf al aangeeft.

Tupy zette de prijzen in een grafiek, die de moeite waard is.

Zilver steeg met bijna 250 procent over een tijdspanne van 56 jaar. Ruwe olie met meer dan 350 procent en goud met bijna 550 procent. Zij waren de best presterende grondstoffen, wanneer men van grondstoffen wil spreken.

Zilver en goud worden door velen ook zeker gezien als monetaire waarden.

Wanneer daarnaast nog het gegeven wordt gezet dat de productie van zowel zilver als goud de afgelopen 20 jaar sterk steeg, en de productie toch echt dra een piek zal bereiken, lijken voorspelde dalingen voor 2017 bijzonder onwaarschijnlijk.

Bronnen: World Bank, Reason

Foto: FLickr

 

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]