We zijn amper in beeld

Recent onderzoek naar de investeringsprioriteiten van 1.005 Amerikaanse, particuliere beleggers toont dat het publiek amper geïnteresseerd is in edelmetalen en grondstoffen.

Respondenten van het onderzoek gaven antwoord op de onderzoeksvraag “In welke beleggingsstrategie- of thema’s bent u geïnteresseerd?”. Omdat ze meerdere opties konden aanduiden als antwoord, is de som van de antwoordpercentages groter dan 100%.

We zijn amper in beeld
Bron: Charted: What are Retail Investors Interested in Buying in 2023? (visualcapitalist.com)

In eerste instantie is de aandacht van de particuliere belegger vooral gericht op aandelen van AI en Big Tech bedrijven. Bij 36% van de respondenten was er interesse in beleggingsopties rond AI, bij Big Tech was dat 31%

Ook investeringen in kader van de klimaatcrisis lijken erg gewild te zijn. Respectievelijk 33% en 27% van de respondenten heeft beleggingen in hernieuwbare energie en elektrische voertuigen in overweging genomen.

Maar de populairste beleggingsstrategie bij uitstek, is dividendbeleggen. Maar liefst 50% van de respondenten gaf in het onderzoek aan belangstelling te hebben voor investeringen die hen dividenden opleveren.

Obligaties of schatkistpapieren spraken 30% van de beleggers de aan.

De interesse in grondstoffen en edelmetalen blijft achter. Slechts een magere 12% van de respondenten toonde belangstelling voor grondstoffen. De interesse in goud en andere edelmetalen, ligt met 23% wat hoger. 

Hoewel veel kleine beleggers hun aandacht op andere activa dan edelmetalen richten, mag het comfort van het contraire niet worden miskend.

Het is van groot belang dat de komende jaren de grondstoffen- en edelmetalensector opnieuw wordt ontdekt door het grote publiek.

Onze verwachtingen voor edelmetalen blijven hoog. Ze zijn ondergewaardeerd en daar is dit onderzoek nogmaals het bewijs van.

Kies voor fysiek edelmetaal. Kopen doe je via Goud999Safe