Waterstof als brandstof

In onze voortdurende zoektocht naar de beste en meest duurzame energiebronnen voor de toekomst, hebben we al eerder gesproken over de mogelijke rol van waterstof als brandstof. Als we dit element in de energiemix brengen, kan dit wel eens de toekomst van platina beïnvloeden. 

In de onderstaande video wordt een opwindende nieuwe technologie gepresenteerd door Toyota, Yamaha en JCB.”

https://youtu.be/sLBm4Q9Gi-w

Een verbrandingsmotor die waterstof als energiebron gebruikt, is zonder meer spannende technologie.

Voor de volledigheid echter, willen we u niet onthouden dat er nog een redelijk groot probleem sluipt in de praktische toepassing van de technologie:

https://www.youtube.com/watch?v=vJjKwSF9gT8

Deze video stelt dus dat brandstofceltechnologie veel efficiënter kan zijn dan een verbrandingsmotor. Brandstofcellen (Fuel cells) zijn technologie die vandaag reeds bestaat en zoals u wellicht weet, dient platina in deze fuell cells als katalysator van het proces waarin waterstof, samen met zuurstof, wordt omgezet in water. 

Wij hebben een sterk vermoeden dat de platinamarkt vanaf nu veel interessanter kan worden dan de afgelopen jaren het geval was. Via Goud999Safe kan je veilig en efficiënt een positie in fysiek platina nemen!