Vraag naar goud in derde kwartaal 2021 hoog

Afgelopen maand kwam de World Gold Council (WGC) uit met haar “Gold Demand Trends Q3 2021”. Daaruit blijkt duidelijk dat de vraag naar goud in het derde kwartaal met 7 procent is gedaald tot 831 ton.

Deze daling was bijna uitsluitend toe te schrijven aan de goud-ETF’s – die van een zeer grote instroom in het derde kwartaal van 2020 naar een bescheiden uitstroom omsloegen voor dit jaar.

En dat overschaduwde de sterkte in andere sectoren tijdens het kwartaal. De vraag naar sieraden, technologie en baren en munten lag namelijk aanzienlijk hoger dan in 2020.

Bescheiden aankopen door centrale banken gaven ook een verbetering ten opzichte van de geringe nettoverkoop in het derde kwartaal van 2020.

De sieradensector bleef profiteren van het aanhoudende wereldwijde economische herstel: De vraag in het derde kwartaal steeg met 33 procent tot 443 ton.

Investeringen in baren en munten steeg met 18 procent tot 262 ton, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De scherpe daling van de goudprijs in augustus werd door velen aangegrepen als een koopkans.

De geringe uitstroom uit wereldwijde goud-ETF’s (-27 ton goud) had een onevenredig grote invloed op de verandering in de vraag naar goud op jaarbasis, gezien de forse instroom van 274 ton in het derde kwartaal van 2020.

De centrale banken bleven goud kopen, zij het in een trager tempo dan in de voorbije kwartalen. De mondiale reserves groeiden in het derde kwartaal met 69 ton. Op jaarbasis komt dat uit op zo’n 400 ton goud.

De vraag naar industrieel goud steeg met 9 procent, dankzij het aanhoudende herstel in de elektronicasector. De vraag van 84 ton is in lijn met de kwartaalgemiddelden van vóór de pandemie.

De goudprijs bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 1.789,5 dollar per ounce, marginaal lager dan het gemiddelde in het tweede kwartaal. De vergelijking op jaarbasis laat een daling van 6 procent zien.

Een verdubbeling van de aankopen door centrale banken en een groei van 50 procent in de vraag naar sieraden, gekeken naar de eerste drie kwartalen van dit jaar, hebben de daling van de ETF-vraag slechts gedeeltelijk gecompenseerd.

Het aanbod in goud daalde verder met 3 procent, als gevolg van een aanzienlijke daling van de recycling. Hoewel de mijnbouwproductie in 2021 gestaag is toegenomen met 5 procent is de recycling aanzienlijk vertraagd en is in dezelfde periode met meer dan 12 procent gekrompen.

Bron: WGC

Foto: Flickr