Vooruitzichten goud positief voor komend jaar

De World Gold Council (WGC) geeft in haar “Gold Outlook 2023” aan dat de wereldeconomie zich op een kruispunt bevindt, nadat zij het afgelopen jaar door verschillende schokken werd getroffen. De grootste werd veroorzaakt door centrale banken, die hun agressieve strijd tegen de inflatie opvoerden. Deze wisselwerking tussen inflatie en interventie van de centrale banken zal bepalend zijn voor de vooruitzichten voor 2023 en de prestaties van goud.

Jaun Carlos Artigas, Global Head of Research: “The global economy is facing a crossroads, as major central banks continue their efforts to stifle inflation. Gold’s performance in the new year will be shaped by the intertwining effects of economic growth, interest rates and inflation, in addition to the influence of geopolitics and the still-strong US dollar”

Volgens hem wijst de economische consensus op een zwakkere wereldwijde groei naast een afnemende – maar nog steeds hoge – inflatie, naast minimale renteverhogingen in de meeste markten. Te midden van deze omstandigheden zijn de vooruitzichten voor 2023 voor goud er een van stabiele prestaties, vooral gezien zijn rol als consumptiegoed en belegging. Er is daarnaast ook een aanzienlijke kans dat de centrale banken te veel druk zullen uitoefenen, wat tot een meer acute recessie zal leiden. In dit scenario komt de waarde van goud als strategisch belegbaar actief op lange termijn in beeld, aangezien het in vijf van de laatste zeven recessies positieve rendementen heeft opgeleverd.

De WGC merkt op dat de economische consensus uitgaat van een zwakkere wereldwijde groei die lijkt op een korte, mogelijk lokale recessie, een dalende – maar hoge – inflatie en het einde van de renteverhogingen in de meeste ontwikkelde markten. Volgens de WGC zijn een milde recessie en zwakkere winsten historisch gezien positief. Ook een verdere verzwakking van de dollar naarmate de inflatie afneemt, kan steun bieden aan goud. Daarnaast zou een verbetering van de economische groei in China volgend jaar de vraag naar goud kunnen stimuleren.

Een gemengd geheel van invloeden impliceert dus een stabiele maar positieve prestatie voor goud voor komend jaar. Er is echter een ongewoon hoge mate van onzekerheid rond de consensusverwachtingen voor 2023, aldus de goudinstantie. Zou zouden centrale banken meer kunnen verkrappen dan nodig is, wat kan leiden tot een ernstigere recessie. Ook een abrupte koerswijziging van de centrale banken – het stopzetten of terugdraaien van verhogingen voordat de inflatie onder controle is – zou de wereldeconomie in de buurt van stagflatie kunnen brengen. Goud heeft in het verleden ook in die omstandigheden een positief rendement opgeleverd.

Onze keuze is en blijft fysiek goud en zilver (vrij van btw).
Goud en zilver zelf bewaren kan natuurlijk ook altijd. Neem in dat geval eerst hier een kijkje!

Bron: WGC