Speculeren op Iraanse goudreserves

De Iraanse overheid en haar centrale bank maakt geen cijfers bekent aangaande haar buitenlandse reserves zoals andere landen.

Daarmee wordt het lastig nagaan waar het onder andere haar goudreserves betreft.

Enkel schattingen die worden berekend door internationale of buitenlandse instituten zijn voorhanden. Soms worden die cijfers onderschreven door Iraanse ambtenaren, hoewel exacte cijfers ook daarbij immer ontbreken.

In 2010 gaf de Iraanse overheid aan dat Iran op dat moment 15 procent van de totale reserves in goud aanhield. Of dat tevens zo in de toekomst zou zijn werd niet direct duidelijk.

De CIA gaf begin 2017 aan dat in 2016 de waarde van de reserves in buitenlandse valuta en goud in Iran met meer dan 25,5 miljard dollar is toegenomen.

De Amerikaanse inlichtingendienst rapporteerde de geschatte reserves op 135,5 miljard dollar per 31 december 2016. In 2015 was dat nog 110 miljard dollar.

Volgens het CIA-rapport staat Iran daarmee op plaats 17 van in totaal 170 landen, gerangschikt op het gebied van totale deviezenreserves.

Met de 15 procent-regel uit 2010 zou dat verder betekenen dat, van haar totale reserves, 20,325 miljard dollar in goud zou zitten.

Echter in januari 2012 meldde het hoofd van de Kamer van Koophandel in Teheran dat de Iraanse centrale bank 907 ton goud bezat. Dit ter waarde van 54 miljard dollar.

Dat bedrag is meer dan tweeëneenhalf maal zo veel, wat zou betekenen dat sinds 2012 de Iraanse goudreserves sterk zijn afgenomen.

Gekeken naar wat de Financial Times in 2011 schreef een volledige ommekeer van het beleid in de jaren daarvoor en erg onwaarschijnlijk.

In 2011 gaf de krant aan dat marktwaarnemers zeker waren dat Iran vanaf 2000, na China, Rusland en India de grootste opkoper zijn geweest van goud.

Haar goudreserves zouden daarnaast in 2011, met meer dan 300 ton goud in de kluis, behoren tot de 20 grootste goudreserves ter wereld.

Het zou een toename hebben betekend van 168,4 ton sinds 1996, toen het IMF voor het laatst gegevens van Iraanse goudreserves publiceerde.

Sinds 2012 zou er dus een forse afname zijn geweest afgaande het cijfer dat door het hoofd van de Iraanse KvK werd gegeven in combinatie met cijfers van de CIA.

Iets wat zeer onwaarschijnlijk te noemen is.

Vanaf 2012 gaf de gouverneur van de Iraanse centrale bank, Mahmoud Bahmani, namelijk aan dat Iran vanaf dat moment “zonder enige reserveringen” goud als betaalmiddel voor Iraanse olie zou accepteren.

Hoe dan ook, officiële cijfers zijn nog steeds niet voorhanden, maar aangenomen mag worden dat Iraanse goudreserves nog steeds substantieel te noemen zijn.

Driehonderd ton mag daarbij een redelijke schatting genoemd worden, het is in ieder geval meer in lijn met overige berichtgeving.

Toch zou dit ook een heel stuk hoger kunnen liggen.

Bronnen: CIA, Eurasia Review, Financial Times, Daily Star, BBC, Central Banking

Foto: Flickr

Gouden munten toevoegen aan je portefeuille?

Goud999 heeft een mooie collectie gouden munten beschikbaar.

Je hebt de keuze tussen Krugerrands, Panda's (tip!), Maple Leafs, ... en dit tegen behoorlijk scherpe prijzen. Meer info hier.