Pensioenfondsen blind voor goud

Uit een recent onderzoek in opdracht van de World Gold Council, uitgevoerd door Pensions Age, blijkt dat 67 procent van de pensioenfondsen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het wereldwijde economische en financiële systeem.

Nog voor de wereldwijde Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan waren er al diepgewortelde zorgen over de gezondheid van de wereldeconomie.

De historisch lage of zelfs negatieve rente, de hoge schuldenberg en geopolitieke onzekerheid waren al enige tijd in het vizier van beleggers en vermogensbeheerders.

Met de uitbraak van, maar vooral de reactie op, het coronavirus werden die zorgen enkel groter.

Vraag voor beleggers en vermogensbeheerders is nu meer dan ooit belangrijk hoe de beste koers te varen in deze ongekende tijd en wat daarvoor de meest geschikte activa en beleggingen zijn.

Naarmate mensen langer leven en meer tijd aan hun pensioen besteden, hebben pensioenregelingen hun verplichtingen zien groeien ten opzichte van hun vermogen.

Ook de toegenomen volatiliteit – die tot nu toe kenmerkend was voor 2020 – houdt een risico in voor pensioenfondsen.

Daarnaast het lage/negatieve renteklimaat, dat de rendementen op obligaties heeft gedrukt, dat er voor zorgt dat pensioenfondsen gedwongen worden op zoek te gaan naar rendementen groter dan die van traditionele activa, wat zorgt voor een nog groter risico.

Niet vreemd dus dat pensioenfondsen langzaamaan kijken naar manieren om risico’s niet alleen te beheersen, maar ook te minimaliseren en af te dekken.

Goud zou daar een belangrijke rol in kunnen (gaan) spelen. Dit komt tot uiting in het onderzoek, waarin bijna de helft (47 procent) van de respondenten het erover eens is dat goud bijdraagt aan het verminderen van risico’s binnen een portefeuille.

Historisch gezien profiteert goud ten tijde van periodes waarin risico’s zijn verhoogd.

Door het positieve rendement over de jaren en het verminderen van verliezen ten tijde van systeemcrisis blijkt goud een effectieve diversificatiefactor te zijn geweest.

Maar de correlatie van goud werkt niet alleen in het voordeel van beleggers in perioden van onrust.

Omdat het zowel industrieel gebruikt wordt, als belegging, als sieraad en als ultieme vluchthaven kent het in principe op de lange termijn immer een positieve prijsontwikkeling.

De vraag werd voorgelegd bij pensioenfondsen hoe zij dachten over goud als lange termijn investering.

Daaruit bleek dat 28 procent van de respondenten niet overtuigd is van het rendement op de lange termijn. 48 procent gaf aan geen mening te hebben en 24 procent blijkt er wel brood in te zien.

Opmerkelijk, aangezien goud in dollars sinds het jaar 2000 600 procent is gestegen, sinds 2015 een stijging kende van 80 procent en het dit jaar al zo’n 30 procent hoger staat.

Voor pensioenfondsen is daarbij volatiliteit natuurlijk een issue. Maar op de lange termijn is de volatiliteit gemiddeld aanzienlijk minder dan bij andere traditionele activa, zoals aandelen of obligaties.

Wellicht een idee voor pensioenfondsen in deze gekke tijden toch nog eens goed te kijken naar het gele edelmetaal, dat bij veel van deze fondsen toch weinig deel uitmaakt van portfolio of simpelweg ontbreekt.

Bronnen: Goldhub, Pensions Age

Foto: Flickr