Onderzoek: “Centrale banken willen meer goud aankopen”

Het aantal centrale banken dat goud koopt gaat dit jaar naar verwachting aanzienlijk toenemen, zo blijkt uit onderzoek genaamd de 2020 Central Bank Gold Reserves (CBGR) survey.

Volgens het onderzoek, waarbij verschillende mensen binnen de sector ondervraagd werden, is 20 procent van de centrale banken van plan om de komende 12 maanden de goudreserves te verhogen.

Opmerkelijk, want tijdens eenzelfde onderzoek vorig jaar, over 2019, was dit nog slechts 8 procent van de respondenten.

De grote toename is vooral opmerkelijk omdat de aankopen door centrale banken de afgelopen jaren al een recordniveau heeft bereikt.

Enkel vorig jaar werd er door centrale banken zo’n 650 ton goud aan de reserves toegevoegd.

88 procent van de respondenten zegt dat negatieve rentetarieven een relevante factor zijn voor hun beslissingen op het gebied van reservebeheer.

De voortzetting van het expansieve monetaire beleid, als gevolg van de Covid-19-pandemie, houdt de rentetarieven in de nabije toekomst waarschijnlijk dicht bij nul.

Bovendien ziet 79 procent van de respondenten de prestaties van goud in tijden van crisis als een belangrijke reden om goud aan te houden. Vorig jaar gaf 59 procent dit als belangrijke reden op.

Het verschil in inzicht met vorig jaar kan er op wijzen dat er een verschuiving gaande is, een zogenaamde herwaardering over de rol van goud.

Zeker ook nu financiële en economische onzekerheid aan blijft houden, terwijl er een grotere bezorgdheid heerst op de lange termijn over de houdbaarheid van begrotingen als gevolg van stimuleringsmaatregelen.

Een aanzienlijk groter aantal respondenten verwacht dat centrale banken over het geheel genomen meer goud in handen zullen hebben dan in 2019.

Onder de respondenten is 75 procent van mening dat het goudbezit van centrale banken in de komende 12 maanden zal toenemen, vergeleken met 54 procent vorig jaar.

Het aantal respondenten dat verwacht dat het eigen goudbezit in de komende 12 maanden zal toenemen is gestegen tot 20 procent, vergeleken met 8 procent vorig jaar.

Bij de EMDE-ondervraagden geeft 23 procent aan dat zij hun goudreserves zullen vergroten, meer dan het dubbele van het aandeel in 2019.

In totaal werden 51 respondenten bij centrale banken ondervraagd, waarvan 11 ontwikkelde landen en 40 EMDE (emerging market and developing economies).

In totaal zijn er zeker zo’n 100 centrale banken en instituten dat goud als reserve aanhoudt. Bij veel Westerse landen betreft het meestal meer dan 60 procent van de totale reserves.

Bron: World Gold Council

Foto: Flickr