Oktober zag vertraging in Uitstroom goud-ETF’s

Wereldwijde goud-ETF’s zagen een netto uitstroom van 59 ton ter waarde van 3 miljard dollar in oktober, de zesde maand op rij van dalingen in aanhoudingen. Die uitstroom vorige maand bleek echter minder uitgesproken dan in september (-95 ton) omdat de goudprijs relatief stabiel bleef. De aanhoudend sterke dollar en stijgende rentes zorgden voor de nodige tegenwind, maar dat werd gedeeltelijk gecompenseerd door een grotere bezorgdheid over een hoge inflatie.

Oktober deed de y-t-d performance van de wereldwijde goud-ETF’s omslaan in een netto uitstroom, waarmee aanhoudingen nu met 52 ton zijn gedaald. Niettemin is die daling van 1 procent de afgelopen tien maanden veel milder dan de daling van 9 procent die de goudprijs heeft laten zien. Goud-ETF’s kenden namelijk een sterke start in 2022, omdat de toenemende geopolitieke risico’s en de toenemende bezorgdheid over de inflatie tussen januari en april een netto-instroom van 316 ton veroorzaakten. Een sterke dollar en een Federal Reserve die de rentes verhoogde zorgden echter voor een netto-uitstroom van 368 ton tussen mei en oktober. Aan het einde van de maand bedroeg het totaal beheerd vermogen (AUM) bijna 3.490 ton of 184 miljard dollar, het laagste niveau sinds april 2020.

In alle regio’s was er in oktober sprake van een uitstroom, zij het in verschillende mate. Door hun dominante marktaandeel leidden fondsen in Noord-Amerika (-40 ton of 2 miljard dollar) en Europa (-14 ton of 750 miljoen dollar) de uitstroom. Grote Amerikaanse fondsen zagen hun belangen wereldwijd het meest afnemen, mogelijk door de vrees voor een nieuwe renteverhoging van 75 bp door de Amerikaanse Fed in november en de sterke dollar. In Europa leidden Britse beursgenoteerde fondsen de uitstroom met min 13 ton doordat politieke en economische onrust het marktsentiment vertroebelde.

Ook een nieuwe renteverhoging van 75 bp door de ECB heeft hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol in gespeeld bij de uitstroom uit Duitse fondsen (-3 ton). De Aziatische uitstroom in oktober was volledig toe te schrijven aan Chinese fondsen met een daling van 6 ton. Dit waarschijnlijk als gevolg van winstnemingen van Chinese beleggers, toen de goudprijs in RMB de maand met winst uitging. Fondsen in andere regio’s zagen verder eveneens een uitstroom maar dat was met een min van 0,02 ton te verwaarlozen.

Bronnen: WGC, Kitco