Looninflatie stuwt ook goud!

De afgelopen twaalf maanden is het gemiddelde uurloon in de Verenigde Staten met bijna 5 procent gestegen. Dat is behoorlijk.

Vooral in de lagere inkomsten cohorten zien we dat de lonen serieus aan het stijgen zijn.

We zien allemaal de borden opduiken met McDonalds die nu al 21 dollar en soms zelfs meer moeten bieden om nog überhaupt mensen te kunnen vinden.

Je ziet dat mensen eisen bij hun werkgever dat de hogere levensduurte gecompenseerd wordt in de cijfers.

Hierdoor kan er een klassieke looninflatiespiraal ontstaan waardoor de inflatie echt de pan uitswingt.

Het is niet eenvoudig om hier het hoofd aan te bieden.

Inflatie is een fenomeen dat niet gemakkelijk in te dijken is zodra het ontstaat.

Het is onvoorzichtig om geen echte bescherming in de portefeuilles te hebben in de vorm van activa die correleren met hogere inflatie.

Goud is daar een uitstekend voorbeeld van.

Het is een fysiek actief zonder tegenpartijrisico.

Zilver en platina uiteraard ook maar hebben een industriële component.

Neem vandaag dus nog bescherming op in uw portefeuille!