Jubilee Debt Campaign wil dat IMF goud gaat verkopen

De organisatie Jubilee Debt Campaign wil dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een deel van haar goudvoorraad gaat verkopen, om zo de komende 15 maanden de schulden van de meest arme landen ter wereld te betalen.

Jubilee Debt Campaign (JDC) is een coalitie van nationale organisaties en lokale groepen in het Verenigd Koninkrijk, die oproept tot kwijtschelding van volgens hen onrechtvaardige en onbetaalbare schulden.

De dreigende schuldencrisis in ontwikkelingslanden stond afgelopen week hoog op de agenda van de jaarlijkse vergaderingen van het IMF. De JDC gaf te kennen dat de goudverkopen door het IMF de meest kwetsbare landen kan helpen het hoofd te bieden die de Covid-19-schok teweeg heeft gebracht.

Het IMF heeft 90,5 miljoen ounces goud, oftewel 2.814 ton, met een waarde van zo’n 175 miljard dollar op de balans staan. De sterke stijging van de goudprijs dit jaar heeft er voor gezorgd dat de waarde van de goudreserves van het IMF sinds begin 2020 met 38 miljard dollar is gestegen.

De JDC geeft aan dat de verkoop van minder dan 7 procent van het goud van het IMF 12 miljard dollar oplevert. Dat zou genoeg zijn om de schulden van de 73 armste landen tot het einde van 2021 kwijt te schelden. Het kan een begin heten voor een bredere schuldenregeling, aldus de JDC.

Het zou eveneens betekenen dat het IMF nog steeds 26 miljard dollar meer aan goudreserves in kas heeft dan aan het begin van dit jaar. Zowel het IMF als de Wereldbank hebben de noodzaak vastgesteld van een alomvattend schuldverlichtingsplan voor armere landen.

Sarah-Jayne Clifton, directeur bij de JDC: “Poorer countries simply don’t have the monetary and other tools available to them that rich countries are using to keep their economies afloat. The IMF has the tools and resources to help plug this gap.

It has the ability now to unlock a comprehensive debt payment cancellation scheme that could save the poorest countries $180bn in debt payments in the next four years”

Naast het gebruik van de winst uit de verkoop van goud geeft de JDC aan dat de rijke landen bereid moeten zijn om het vermogen van het IMF te gebruiken om reserves te creëren.

Die reserves staan ook wel bekend als speciale trekkingsrechten, de Special Drawing Rights of SDR. Op die wijze zouden de schulden van armere landen kwijt kunnen worden gescholden.

Een SDR-uitgifte werd voor het laatst gebruikt door het IMF tijdens de financiële crisis van 2008-2009. De JDC stelt voor dat de rijkere landen 9 procent van de uitgifte van SDR’s opzij zetten om de armere landen te helpen.

De VS blokkeert een SDR-uitgifte maar de JDC is van mening dat dit na de presidentsverkiezingen volgende maand wellicht kan veranderen. Vooralsnog heeft het IMF op dit moment nog geen plannen om goud te verkopen.

Bronnen: The Guardian, Kitco

Foto: Flickr