Indiase vraag naar goud zwakker maar import herstelt

Na de mindere vraag in januari is de particuliere vraag naar goud in India in februari nog verder afgezwakt. De stijging van de goudprijs als gevolg van de invasie in Oekraïne door Rusland verraste ook Indiase consumenten en leidde tot een uitstel van goudaankopen tijdens de tweede helft van de maand.

De goudprijs steeg in februari sterk als gevolg van de toegenomen geopolitieke risico’s en de vraag naar veilige havens. Zowel de LBMA goudprijs in dollars als de MCX goudprijs in roepies stegen met respectievelijk 6,3 en 5,8 procent.

Uit anekdotisch bewijsmateriaal blijkt dat de verkoop op het Indiase platteland minder te lijden had dan in de grote steden. Consumenten op het platteland kochten ondanks de hogere prijs toch goud aan – misschien in anticipatie op nog een verdere stijging.

Indiase goud-ETF’s zagen in februari verder een tweede maand van opeenvolgende uitstromen (0,5 ton ter waarde van 34 miljoen dollar), na een uitstroom van 0,9 ton in januari.

Dit was vooral het gevolg van de hogere goudprijs, die waarschijnlijk tot winstnemingen heeft geleid. De netto-uitstroom in februari bracht het totale goudbezit aan het eind van de maand op 36,2 ton.

Frappant detail: daar waar goud-ETF’s in Azië de afgelopen tijd een lichte uitstroom zagen, terwijl zij de afgelopen maanden voornamelijk een instroom zagen, was dat voor Europese en Amerikaanse goud-ETF’s precies andersom.

Deze goud-ETF’s zagen juist de afgelopen maanden een grote uitstroom maar kenden in 2022 weer een flinke toename (een die de Aziatische uitstroom volledig deed verbleken).

Ondanks de lagere consumentenvraag bedroeg de officiële Indiase goudimport 78,5 ton in februari, wat 14 procent lager was dan dezelfde maand een jaar geleden maar daarnaast ook 91 procent hoger dan januari 2022.

Lokaal verwacht men ook deze maand (maart) verder een zwakkere vraag naar goud. De volatiliteit van de internationale goudkoers als gevolg van de geopolitieke instabiliteit zorgt voor onzekerheid rond de officiële import deze maand.

India heeft echter in februari wel een CEPA-overeenkomst ondertekend op grond waarvan het een concessie van 1 procent van het douanerecht verleent voor de import van maximaal 200 ton goud uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Daarmee komt het effectieve rentepercentage uit op 9 in plaats van 10 procent en daarmee heeft de VAE de mogelijkheid om Zwitserland te overstijgen in goudexport richting India.

Vorig jaar importeerde India nog 70 ton goud uit de VAE en meer dan 500 ton goud vanuit Zwitserland. In totaal importeerde het 1.050 ton goud. De nieuwe handelsovereenkomst zal naar verwachting in april of mei 2022 in werking treden.

De Reserve Bank of India (RBI) kocht in februari verder iets meer goud op, namelijk 2,6 ton (in januari was dat nog 1,3 ton), waardoor haar goudreserves uitkwamen op 758 ton of 6,7 procent van de totale reserves.

De RBI heeft afgelopen jaar (2021) nog 77,5 ton goud aan de reserves toegevoegd – wat haar hoogste jaarlijkse aankoop was sinds 2009.

Bronnen: WGC, Live Mint