Herwaardeer goud naar 5.000 USD!

De rol van goud in het wereldwijde financiële systeem is niet meer zo groot als voordien, maar er zijn verschillende indicaties dat deze belangrijke rol in de toekomst wel eens opnieuw zou kunnen toenemen.

Op een blog voor het Brookings Instituut, heeft de voormalige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, de voorganger van Yellen, een reeks geschreven met als titel ‘What tools does the Fed have left’? Het komt er op neer dat hij een beschrijving geeft van de verschillende mogelijkheden die de Amerikaanse Fed nog heeft om de economie aan te zwengelen.

De verschillende ‘wapens’ die Bernanke tot dusver beschreven heeft, gaan voornamelijk in op drie zaken: negatieve rentevoeten, het manipuleren of beïnvloeden van de langetermijnrentevoeten, en helikoptergeld. Die mogelijkheden heeft de centrale bank nog om de 2% inflatiedoelstelling te bereiken. Dat is nodig om eindelijk de overwinning uit te roepen over de deflatoire krachten die nog steeds heersen vanuit de Grote Recessie.

Als we de stukken lezen, dan is er maar één woord dat ontbreekt in zijn stukken: goud. Dat is geen verrassing, omdat Bernanke al lang heel kritisch staat tegenover het gele metaal, en dat kwam heel goed tot uiting als je zijn soms bitse discussies beluistert die hij had met iemand zoals Ron Paul. Zelfs nadat Ron Paul zich terugtrok uit het Congres, gaf Bernanke toe dat “niemand echt de goudprijzen begrijpt”, inclusief Ben zelf.

Maar iemand bij Pimco, een van de grootste asset managers ter wereld, heeft duidelijk wél een visie over wat er met goud moet gebeuren. Hij vindt het edelmetaal een tegengif voor de impasse waarin de wereldeconomie op dit moment is beland. In een hypothetisch stuk stelt topman Harley Bassman voor dat de Fed aanbiedt om het goud van de burgers in te kopen aan een waarde die boven de marktprijzen ligt, om op die manier de economie te stimuleren en de inflatie aan te zwengelen. Anderzijds kan zo ook de inflatie worden gecompenseerd die door andere landen wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Bassman halt zo inspiratie bij het goud-confiscatie order dat in 1933 door President Roosevelt werd uitgevaardigd om de VS te halen uit de deflatoire impasse waarin het land door de Grote Depressie was geraakt. Op straffe van een mogelijke gevangenisstraf, moesten burgers toen hun goud inleveren aan de prijs van 20,37 USD, die later door de Fed werd geherwaardeerd naar 35 USD per ounce. Het plan werkte inderdaad, en de positieve gevolgen waren direct merkbaar. Het bbp steeg de drie volgende jaren met 48%, de beurs steeg met 80% en de inflatie bereikte een positieve 2%.

Het enige wat daarvoor nodig is… is een herwaardering van het goud tot 5000 USD. Schitterend plan, als u het ons vraagt!

 

Gouden munten toevoegen aan je portefeuille?

Goud999 heeft een mooie collectie gouden munten beschikbaar.

Je hebt de keuze tussen Krugerrands, Panda's (tip!), Maple Leafs, ... en dit tegen behoorlijk scherpe prijzen. Meer info hier.