Goudhandelaren veroordeeld middels Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard in Heerhugowaard zijn in een strafzaak door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld en beboet voor het structureel overtreden van de regels tegen witwassen en terrorismefinanciering, zo meldt het FD.

Het betreffen vonnissen van 30 juni dit jaar waarover niet eerder in de media is gepubliceerd, aldus de krant. De rechtbank heeft een boete opgelegd van 62.000 euro, waarvan 24.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat zit niet ver af van de eis van het OM dat 65.000 euro boete had geëist, waarvan 13.000 euro voorwaardelijk.

Beide bedrijven zijn op het zelfde adres gevestigd. Terwijl Hollandgold een handelsnaam is van The Art of Investments, is Goudstandaard een handelsnaam van de Bulliongroup.

Ze opereren ook onder de namen BGP Edelmetaal, DeBesteGoudPrijs.nl, Goudengeschenk.nl en de Hollandse Munthandel. Overkoepelende holding van de groep goudhandelaren is Aunexum Management, dat zich de grootste goudhandel van Nederland noemt.

De ondernemingen zijn veroordeeld voor 3 strafbare feiten:

Ten eerste het niet melden van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),

Ten tweede het geen dan wel onvolledig cliëntenonderzoek te hebben verricht als verplicht in de Wwft,

En als laatste het niet dan wel onvolledig op toegankelijke wijze bewaren van de gegevens van de cliënt gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie als verplicht in de Wwft.

Opvallend daarbij is dat de misdrijven plaats hebben gevonden tussen begin 2013 en half 2015 terwijl de ondernemingen halverwege 2014 van eigenaar wisselden.

De nieuwe eigenaar – Aunexum – geeft tegen het FD aan dat zij besloten heeft om de vorige eigenaren van de goudhandel aansprakelijk te stellen voor de schade door deze veroordelingen. De nieuwe eigenaren zeggen tegen de rechtbank veel in compliance te investeren.

Ander opmerkelijk gegeven is dat de rechtbank aangeeft dat personen met een zekere relatie – bijvoorbeeld echtelieden – moeten worden aangemerkt als samengestelde transacties.

Een gehuwd paar dat bijvoorbeeld tegelijkertijd maar wel ieder apart een goudtransactie heeft verricht van steeds net onder de grens van 10.000 of 15.000 euro zou volgens het OM en de rechtbank bij elkaar op moeten worden geteld.

Aunexum geeft aan dat iedere goudhandel in Nederland deze regel anders uitlegt en dat het bedrijf dan ook in hoger beroep gaat tegen de veroordelingen.

10.000 euro is de grens bij goudaankopen waarbij de goudhandelaar verplicht is een melding te maken van een ongebruikelijke transactie, bij een combinatie van goud en zilver ligt dat bedrag op 15.000 euro.

Er zijn weinig gegevens voorhanden gekeken naar het deel dat witwassen uitmaakt in veroordelingen en het deel dat financiering van terrorisme uitmaakt. Begin dit jaar werd de eerste monitor anti-witwasbeleid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ten eerste gaat het daarin helemaal niet over financiering van terrorisme. Daaruit zou men kunnen concluderen dat de Wwft voornamelijk over bestrijding van witwassen gaat.

Ten tweede wordt geconstateerd dat het moeilijk is om feitelijke betekenis van de FIU-informatie (Financial Intelligence Unit) voor het opsporen van witwassen vast te stellen, omdat de beschikbare data onvoldoende zijn.

Een veroordeling onder deze wet impliceert op het eerste gezicht dat er ook sprake is van financiering van terrorisme. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Bronnen: Rechtspraak +, Het Financieele Dagblad, AFM, Overheid

 

Gouden munten toevoegen aan je portefeuille?

Goud999 heeft een mooie collectie gouden munten beschikbaar.

Je hebt de keuze tussen Krugerrands, Panda's (tip!), Maple Leafs, ... en dit tegen behoorlijk scherpe prijzen. Meer info hier.