Gouden beslissing van de Fed

De verwachtingen van beleggers dat de Fed de rente ging verhogen weegt al zeker een jaar op de goudprijs. Daarentegen stuurde de Fed met de constante mededeling dat zij dit toch niet ging doen – wellicht in de toekomst – andere markten omhoog. Aandelen, langlopende obligaties, de Amerikaanse dollar, huizenprijzen in New York, beeldende kunst, noem maar op.

Als de geschiedenis als gids mag worden gebruikt dan kunnen we – nee moeten we – zowel een stijgende goudprijs als een stijgende rente verwachten de komende jaren. De laatste keer dat de Fed de rente verhoogde was van 2004 tot 2006. Tijdens die jaren ging de rente van 1% procent naar 5,25% en steeg goud van onder de $400 per ounce naar meer dan $700 per ounce. Een winst van 75 procent. Een vergelijkbare situatie met de jaren ’70 toen de goudprijs steeg van $35 per ounce in het begin van het decennium tot aan meer dan $850 per ounce begin 1980.

Goud was de afgelopen jaren dan wel uit de gratie op Wall Street, maar niet op Main Street. En zeker nu niet. Ook niet op welke straat dan ook in Azië en zeker niet in China en India. Rusland mag trouwens niet vergeten worden. En dan hebben we het niet alleen over Jan, Chan, Vivekand of Vlad met de pet, ook overheden kopen massaal het gele goedje, elke maand weer.

Die enorme fysieke vraag naar goud blijkt dus niet voldoende om de goudprijs te laten stabiliseren. Maar hoe is dat ook mogelijk met een marktprijs die door pure speculatie op papier bepaalt wordt, niet door een daadwerkelijk markt van vraag en aanbod van fysiek.

Er mag evengoed van uitgegaan worden dat de hogere rente – hoe klein die verhoging ook is – veel over-gewaardeerde aandelen- en obligatiemarkten zullen ondermijnen. Gekeken naar de S&P zagen we na de renteverhoging een aardige rally, maar enkel door de kleinere spelers die afgelopen jaar redelijk slecht hebben gepresteerd. De 4 grote bedrijven die afgelopen jaar de markt hoog hebben weten te houden – Facebook, Apple, Netflix en Google – wisten daar niet van te profiteren. Vreemd.

Het komende jaar zullen we dezelfde spelers in de goudmarkt zien die de afgelopen jaren de prijs naar beneden hebben gehaald, maar dan met een andere positie. Zij zullen diegene zijn die de prijs gaan opdrijven in een massale vlucht naar veiligheid.

De Fed is met haar beleid de aanstichter van het negatieve sentiment in de grondstoffenmarkten. Door de verhoging van de rente pompt de centrale bank de waarde van de dollar – nog steeds wereldreservemunt waarin de grondstoffen verhandelt worden – omhoog.

Ook al bestaan er wereldwijde overschotten en houdt men prijzen laag dan kan de vraag nog steeds minder worden dan dat nu al het geval is. Zeker met tegenvallende Amerikaanse economische groei maar vooral ook door de grote importeurs China en India – die de grootverbruikers waren.

Maar Bloomberg weet ook dat er 1 (ik zeg zeker 2) uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 2016. Goudprijzen zijn gedaald van een recordhoogte in 2011 naar een dieptepunt deze maand. In haar poll onder handelaren en analisten gaven 17 van de 28 ondervraagden aan dat goud in 2016 zal stijgen. Zij schatten een gemiddelde goudprijs van $1200 per ounce, maar liefst 12% meer dan dat de prijs nu noteert.

And so shall it be

Bronnen: Bloomberg, Gold-Eagle

 

[xyz-ihs snippet=”goud”]