Goud kan ook schitteren zonder inflatie

Een van de grootste misvattingen bij beleggingen in edelmetalen is dat goud absoluut een hoge inflatie nodig heeft om te kunnen presteren. Dat is dus helemaal niet het geval.

Er bestaat zeker een kans dat ook in 2019 de inflatie niet per se hoog zal uitkomen. Heel wat beleggers zijn optimistisch voor het goud in 2019 maar vermelden dat er één belangrijk ingrediënt ontbreekt: inflatie. Dat is geen vereiste.

Talrijke beleggers in edelmetalen houden de inflatiepercentages nauwlettend in de gaten om te bepalen hoe ze met hun goudallocaties moeten omgaan. Maar Stanley, een analist bij State Street Global Advisors, heeft duidelijk gesteld dat de aantrekkelijkheid van goud om zoveel meer draait dan alleen maar inflatie. Voor hem is het geen vereiste, want hij stelt dat het gele metaal ook een interessante allocatie biedt binnen een gespreide portefeuille zonder dat de inflatie ontspoort. Goud biedt immers een uitstekende bescherming tegen periodes van stijgende volatiliteit en onrust op de financiële markten.

Daarom vermeldt deze analist dan ook duidelijk dat volgens hem de goudprijs tussen 1350 en 1400 USD kan noteren dit jaar, naarmate de volatiliteit op de markten z’n tol begint te eisen op de aandelenwaarderingen en de Amerikaanse dollar.

Een belangrijk punt voor goud is dat het risico op een recessie fors aan het toenemen is. Hierdoor gaan beleggers vanzelfsprekend risicoaverser worden. Ze maken zich nu al zorgen over een terugval van de economie, en daardoor zullen ook de waarderingen van markten onder druk komen te staan.

Goud zal dus profiteren van een meer onzeker klimaat op de beurzen. Inflatie is slechts een bijkomende factor.