Goud als ultieme bescherming

Goud beschermt tegen inflatie, maar ook tegen veel meer dan dat.

Het beschermt ons tegen de kapriolen van centrale bankiers en tegen de fouten die ze mogelijk zullen maken.

Die fouten kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Niet alleen voor beleggers, maar voor de hele wereld.

Een fout van de centrale bankiers kan het volledige banksysteem in de penarie helpen.

Dan kan de world economic forum mogelijk haar great reset doorvoeren.

Beleggers die geld hebben op de bank zijn dan de klos.

Je moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk volk staat tussen jezelf en je beleggingen.

Blijf daarom rationeel en blijf tegenpartijrisico vermijden tegen elke kost.

Daarom moet je elke maand of kwartaal een stukje in goud en zilver blijven beleggen.