EU wil invoer Russisch goud verbieden in nieuw sanctiepakket

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel voor een zevende pakket maatregelen goedgekeurd dat de import van Russisch goud kan verbieden.

Het voorstel maakt deel uit van een nieuwe reeks maatregelen die de uitvoering en doeltreffendheid van de zes eerdere sanctiepakketten van de EU tegen Rusland moeten verbeteren.

In een persbericht verklaarde de Commissie dat het voorstel waarschijnlijk volgende week door de lidstaten in de Raad van de EU zal worden besproken voordat het wordt goedgekeurd.

Het pakket, dat de naam “pakket inzake handhaving en onderlinge aanpassing” meekreeg, verduidelijkt eerdere bepalingen om de rechtszekerheid voor marktdeelnemers en de handhaving door de lidstaten te versterken.

Er wordt onder meer voorgesteld de controles op de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik en van superieure knowhow aan te scherpen.

Voorts wordt ernaar gestreefd de sancties van de EU nog meer in overeenstemming te brengen met die van haar bondgenoten en partners, met name de G7-landen.

“…We are proposing at present to tighten our hard-hitting EU sanctions towards the Kremlin, implement them extra successfully and prolong them till January 2023. Moscow should proceed to pay an excessive value for its aggression,” aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie in een persbericht.

De EU-adviseur voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, verklaarde dat hij zich zal blijven richten op degenen die dicht bij Poetin en het Kremlin staan.

Hij gaf verder aan dat hij zou kunnen voorstellen om het EU-register van gesanctioneerde personen en entiteiten, die onderworpen zijn aan bevriezing van eigendommen en een beperking tot reizen, uit te breiden.

De Commissie wees erop dat de EU-sancties in geen geval gericht zijn op de handel in landbouwproducten tussen derde landen en Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin heeft afgelopen woensdag op zijn beurt meer dan 100 nieuwe wetten uitgevaardigd, waarvan er één bepaalt dat de Russische goud- en deviezenreserves voortaan als staatsgeheim worden beschouwd.

Deze wet is aangenomen om het de internationale gemeenschap moeilijker te maken verdere sancties op te leggen.

Sinds het begin van de oorlog hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten ruwweg 300 miljard dollar van de Russische goud- en deviezenreserves weten te bevriezen.

Op 8 juli schatte de Russische Centrale Bank de deviezenreserves van het land op meer dan 572 miljard dollar.

Bronnen: Meduza, Political Triangle