EU-parlement stemt in met soepelere liquiditeitsregels voor Londense goudhandel

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een versoepeling van de strenge nieuwe liquiditeitsregels voor banken die goud verhandelen. Dat mag als een grote overwinning heten voor de London Bullion Market Association (LBMA).

De eerder voorgestelde regels moeten rond 2020 in de EU in werking treden als onderdeel van de regelgeving die bekend staat als Bazel III. Het heeft tot doel banken stabieler te maken en daarmee een herhaling van de financiële crisis tien jaar geleden te voorkomen.

Maar de LBMA waarschuwde dat die regels te streng zijn, waardoor sommige spelers uit de markt kunnen worden gedrukt.

In de voorstellen wordt goud dat fysiek wordt verhandeld behandeld als elke andere grondstof. Dat betekent dat banken meer contanten zouden moeten aanhouden in verhouding tot hun goudposities, als buffer tegen ongunstige prijsbewegingen.

De LBMA gaf eerder aan dat de nieuwe regels de kosten voor de handel in goud met wel 300 procent zouden verhogen. Het vindt dat goud een liquide activa betreft en geen extra liquiditeitsbuffer nodig heeft.

De LBMA meent dat de extra liquiditeitsregels zou kunnen betekenen dat een aantal banken de handel in goud stop zullen zetten, terwijl anderen extra kosten zouden moeten doorberekenen aan raffinaderijen – die gewoonlijk het goud uitlenen om activiteiten te financieren.

De vijf banken, die het Londense clearingsysteem beheren, houden fysieke goudbaren aan ter waarde van tientallen miljarden dollars, die gebruikt worden om de markt van liquiditeit te voorzien.

De General Counsel van de LBMA, Sakhila Mirza, gaf aan dat het meer dan een jaar lobbyen kostte om het Europees Parlement te overtuigen om het percentage te verlagen dat gebruikt wordt om een liquiditeitsbuffer te berekenen.

Mirza: “This reduction from 85 percent to 50 percent is a lifeline, but what we really want is zero percent for clearing and settlement and short-term transactions in precious metals. We’ve had success, but the job is not done yet”

Zelfs een 50 procentenvereiste zou betekenen dat het clearing systeem van de Londense goudmarkt, dat vorig jaar voor liefst 6,8 biljoen dollar aan waarde vereffende, sommige of zelfs alle exploitanten zal verliezen, aldus Mirza.

Volgens Mirza toonde de verandering in standpunt van het Europees Parlement aan dat het erkende dat de nieuwe vereisten te zwaar waren. Verder geeft het aan dat de lobby succesvol was, iets waar de LBMA dan ook mee verder gaat.

De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU en de Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt, moeten overigens ook nog alle wijzigingen van de verordening goedkeuren.

Bron: Reuters

Foto: Flickr