Een blik op de zilvermarkt

Beleggers kopen al enkele jaren flink zilver als reactie op de uitzonderlijke situatie waarin ons financiële systeem zich bevindt.

Hoewel dit ervoor gezorgd heeft dat er duidelijk meer zilver van de markt verdwijnt dan er naar de markt komt, hebben we intussen al een volle drie jaar geen vooruitgang meer gezien in de prijs.

Dat maakt een aantal speculanten en beleggers ongeduldig.

Tijd dus voor ons om nog eens een overzicht te maken van de fysieke zilvermarkt.

Zilver: een industrieel metaal en een edelmetaal

Zilver is vandaag, in tegenstelling tot goud, vooral een industrieel metaal.

De industrie is verantwoordelijk voor het merendeel van de vraag naar zilver uit mijnen en recyclage. In 2023 gaan industriële toepassingen meer dan 80% van het zilver verbruiken, dat wordt gedolven en gerecycleerd.

Dan blijft er niet heel veel meer over voor die andere rol van zilver: Zilver als edelmetaal.

Nochtans heeft het metaal een lange en rijke geschiedenis als betaalmiddel. In veel talen, te beginnen met het Franse “Argent”, wordt hetzelfde woord gebruikt voor zowel zilver als geld. Dat zilver speciaal is, voelen we allemaal wel aan.

Nog een reden waarom zilver speciaal is, is dat er erg weinig “primaire” zilvermijnen zijn. Met een primaire zilvermijn bedoelen we een mijnbouwbedrijf dat het grootste deel van haar inkomsten uit zilver haalt.
Minder dan 30% van het gedolven zilver, is afkomstig van primaire zilvermijnen. De overige 70% wordt dus ontgonnen als bijproduct van bijvoorbeeld goud, koper, lood of zink.

Daarom zorgen prijsprikkels in de zilvermarkt er niet altijd voor dat producenten hun productie strategie voor zilver veranderen. Op die manier wordt er mogelijk minder geïnvesteerd in uitbreiding van de productie wanneer de prijs stijgt en kan de productie ook langer dan normaal op peil blijven wanneer de prijs daalt.

Een “eigenaardigheid” in de zilverhandel, is een derde reden waarom het metaal speciaal is.

Twee toonaangevende markten bepalen samen hoofdzakelijk de wereldwijde zilverprijs: de CME in New York en de LBMA in Londen.

Opmerkelijk is dat in Londen en New York voornamelijk (derivaten)contracten worden verhandeld en dat fysieke uitlevering slechts gebeurt bij een kleine minderheid van de transacties.

In deze ‘papieren’ markten gaan Bullion Banks en speculanten de strijd met elkaar aan. Producenten van zilver en investeerders in fysiek beleggingszilver moeten de prijszetting van deze markten dikwijls “ondergaan”.
De papieren markten zijn vandaag dominant, simpelweg door de grote handelsvolumes. In New York alleen al, is het helemaal niet abnormaal dat er elke dag contracten worden verhandeld met als onderliggende waarde de helft van de wereldwijde zilverproductie op één jaar!

Overigens, de markt in Shanghai (China), waar elk contract daadwerkelijk resulteert in een fysieke levering en waar de zilverprijs de laatste weken merkelijk hoger lag dan in het Westen, belooft in de nabije toekomst een krachtige rivaal te worden van deze gevestigde markten.

Sentiment

Zilver heeft een dubbele aantrekkingskracht voor beleggers.

Zo is er enerzijds de aantrekking van een opkomende stierenmarkt, simpelweg door cycli in de grondstoffenmarkten. (zie hier aandelen vs grondstoffen sinds 1970)

Anderzijds voelen beleggers zich aangetrokken tot zilver omdat ze tot de conclusie komen dat ons huidige geldsysteem oneerlijk is.

Bovendien liet zilver in het verleden vaak echt spectaculaire prijsrally’s zien. Zoiets zit voor zilver altijd in de kaarten en dat trekt natuurlijk ook gewoon speculanten aan.

In het laatste kwartaal van 2023 echter, zit het sentiment in de zilvermarkt toch wat in het slop. Ondanks ogenschijnlijk positieve fundamenten, boekt de zilverprijs dit jaar geen vooruitgang.

Om dit in perspectief te plaatsen, is het essentieel om even vanuit een fundamenteel oogpunt naar de markt te kijken.

Fysiek zilver

In wat zo meteen volgt, geven we onze visie voor de zilvermarkt. Wij gaan simpelweg uit van vraag en aanbod en concluderen dat het uiteindelijk spaarders en beleggers gaan zijn die het lot van de zilverprijs gaan bepalen.

Juist of fout zal de toekomst uitwijzen, maar dit is de manier waarop wij naar zilver kijken!

De industriële vraag naar zilver liep de afgelopen jaren redelijk vlotjes op. Zo verbruikt de industrie dit jaar al 30% meer zilver dan in 2014.

Tegelijkertijd ging de productie uit de mijnen en de recyclage van sloopzilver helemaal nergens naartoe, want de som van het aanbod naar de markt, is 2% lager dan in 2014. Dat aanbod kan bovendien moeilijk toenemen wanneer de meerderheid van de primaire zilvermijnen aan de huidige prijzen verlieslatend is.

De industriële vraag neemt dus sneller toe dan het aanbod en ook de toekomst oogt gewoon stevig. Dit is een groeimarkt!
(Zilver is als beste geleider van elektriciteit haast onmisbaar in vele moderne toepassingen, denk maar aan elektrische wagens en zonnepanelen bijvoorbeeld).

Maar de industrie neemt vooralsnog niet alle productie op. Spaarders en beleggers moeten elk jaar het “saldo” aan fysiek metaal opnemen om een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod.
Daarmee zijn zij de bepalende factor.

En we kunnen ook vrij makkelijk een inschatting maken van wat er juist nodig is, dankzij de cijfers die the Silver Institute elk jaar over de zilvermarkt publiceert (bron: https://www.silverinstitute.org/silver-supply-demand/).

Voor dit jaar wordt er verwacht dat de zilvermijnproductie uit zal komen op ongeveer 840 miljoen ounces. Recyclage kan daar nog zo’n 181 miljoen ounces aan toevoegen.

De som van deze twee, is het aanbod van zilver naar de markt dat The Silver Institute meet. (Daarnaast is er nog handel in fysiek zilver van beleggers die hun zilver opnieuw verkopen aan andere beleggers, maar hier bestaan nog veel minder cijfers van en belangrijker: Dit stuk van de markt is toch per definitie in evenwicht)

Dit jaar bedraagt de vraag vanuit de industrie ongeveer 858 miljoen ounces zilver.

Na aftrek van die industriële vraag blijft er nog 163 miljoen ounces zilver over in de markt.
Deze hoeveelheid moet minstens door beleggers worden geabsorbeerd, om de markt in balans te brengen.

Dat is geen reden tot paniek. Want The Silver Institute schat dat de netto-investeringsvraag naar zilver voor 2023 bijna het dubbele daarvan is: 279 miljoen ounces. Daardoor is er dus een fysiek tekort en nemen de wereldwijde fysieke zilvervoorraden met ongeveer 100 miljoen ounces af.

Met een totale productie van ongeveer een miljard ounces is er in dit scenario circa 10% meer vraag naar zilver dan er wordt geproduceerd en gerecycleerd.

Anders gesteld: om de markt in balans te houden, zouden beleggers minstens 163 miljoen ounces (ongeveer 3,5 miljard dollar) netto moeten kopen. De prognose is echter dat ze zo’n 5,9 miljard dollar extra in zilver zullen investeren.

Een enkel jaar is indicatief, maar de ware inzichten liggen vaak in langdurige trends. Laten we daarom de cijfers van de afgelopen jaren nader bekijken:

2019: Marktevenwicht bij 3,17 miljard dollar (196 mio Oz) – daadwerkelijk 4,38 miljard dollar (270 mio Oz).
2020: Marktevenwicht bij 5,3 miljard dollar (260 mio Oz) – daadwerkelijk 11 miljard dollar (536 mio Oz).
2021: Marktevenwicht bij 5,58 miljard dollar (222 mio Oz) – daadwerkelijk 8,52 miljard dollar (339 mio Oz).
2022: Marktevenwicht bij 2,06 miljard dollar (95 mio Oz) – daadwerkelijk 4,5 miljard dollar (207 mio Oz).

Over de laatste vijf jaar hebben de bovengrondse zilvervoorraden, volgens gegevens van het Silver Institute, een afname van maar liefst 690 miljoen ounces laten zien.

Bovengrondse stocks

De afname van bovengrondse voorraden bespreken, brengt ons op minder comfortabel terrein. De exacte grootte van deze voorraden is immers niet bekend.

Wat we wel weten, is dat de eigenaars van al dat bovengronds zilver tevreden zijn om het aan te houden. Elke eigenaar van zilver, kan immers op elk moment kiezen om zijn of haar zilver te verkopen.

Wat wél vaststaat, is dat de bovengrondse stocks flink zijn afgenomen de laatste jaren, evenwel zonder dat er een tekort is ontstaan. Op moment van schrijven, is er voldoende zilver in de markt.

Frustrerend?

De industriële vraag naar zilver blijft solide en de mondiale financiële omstandigheden maken ‘echt geld’ steevast aantrekkelijk.
Maar voor sommigen is de recente prijs evolutie van zilver een bron van frustratie. Ondanks alle indicatoren en ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen in de markt, hebben we in de afgelopen jaren te weinig prijsstijging waargenomen. Sterker nog, de zilverprijs in oktober 2023 staat gelijk aan die van oktober 2020!

Toch vertellen vraag en aanbod vandaag een positief verhaal. Hoewel de situatie voorlopig frustrerend is, is het potentieel van zilver nog altijd intact.

De vorige stierenmarkt van zilver, speelde zich af tussen 2005 en 2011. Vanaf 2009 ging de zilverprijs op minder dan twee jaar tijd maal vijf (in USD). De top op 50 dollar per ounce van toen, ligt vandaag nog meer dan 100% boven de huidige prijzen.

Dit record werd gezet zonder een grote verstoring in ons financiële systeem en was gebaseerd op de vraag en aanbod van de papieren markten.

We hebben daarstraks gesteld dat dit onze inschatting van de markt is, juist of fout, maar een nieuw record in de zilverprijs, is het minimum doel voor ons.
Alvorens we opnieuw heel dicht in de buurt komen van het record van 2011, zijn wij niet van plan om te stellen dat zilver duur is…

Wat met hogere koersdoelen?
Het is nog helemaal niet aan de orde, maar er circuleren ook veel hogere koersdoelen voor zilver. 300 dollar per ounce bijvoorbeeld. Ook niet onbereikbaar, maar daarvoor hebben we wel nog iets anders nodig: Een monetaire gebeurtenis!

De joker voor zilver: een monetair evenement

Sinds 2019 is er netto zo’n 35 miljard dollar van investeerders naar de zilvermarkt gestroomd.
Een aanzienlijk deel van dit bedrag komt van spaarders en beleggers die op zoek zijn naar diversificatie, en zich dus afwenden van aandelen, obligaties en vastgoed.

Hoewel 35 miljard dollar een substantieel bedrag is, verbleekt het in vergelijking met de bedragen die momenteel in de financiële economie omgaan. Neem bijvoorbeeld de wereldwijde obligatiemarkten, deze hebben een omvang van ongeveer 125 biljoen dollar (125.000.000.000.000 dollar).

Stel dat het vertrouwen in ons financiële systeem verder afbrokkelt. Dat kunnen we toch moeilijk een wilde gok noemen?

Wat gebeurt er indien tijdens het “Eindspel” zo’n 10% van het kapitaal van beleggers in de obligatiemarkt, toevlucht zou gaan zoeken in goud? En vervolgens ook een “schamele” 1% kiest voor het ‘oude geld’, zilver?

Dat is het scenario waarin we zomaar prijzen van 300 dollar per ounce zilver of meer kunnen zien. Absoluut geen onmogelijk scenario!

In dat scenario zal het waarschijnlijk trouwens ook bijzonder snel gaan. Als je net zoals ons overtuigd bent dat er aan ons financieel systeem het een en ander schort en dat een aanpassing (crisis) zich opdringt. Dan wil je absoluut niet proberen om dit “event” te timen. Dan moet je gewoon ruim op tijd in fysiek edelmetaal zitten en afwachten…

Risico’s voor zilver in dit scenario

Er zijn zonder twijfel risico’s voor zilver in bovenstaand scenario.

We doelen hierbij niet direct op het risico dat de zilverprijs nog een decennium op het huidige niveau zal blijven. Hoewel dit theoretisch mogelijk is, is het duidelijk dat bij de huidige prijzen de meeste primaire zilvermijnen op de langere termijn niet meer levensvatbaar zullen zijn. (Ze zijn vandaag al niet rendabel)

We denken wel aan een ander risico: Tijdens een monetair event kan zilver een soort “gemiste kans” worden ten opzichte van de prestatie van goud. (goud presteert beter dan zilver)

Tenslotte speelt goud in het huidige financiële systeem zowel politiek als monetair nog steeds een belangrijke rol, terwijl zilver gaandeweg uitgefaseerd werd en van dit toneel verdwenen is.

Goud heeft dus ook een politiek kantje, zilver is de vrije markt! Het is voor ons vandaag onmogelijk om in te schatten wie van de twee superieur zal blijken in zo’n monetair event, maar we zijn wel altijd voorstander geweest van de vrije markt…

Conclusie

De zilvermarkt lijkt momenteel gezond. De industriële toepassingen van zilver nemen toe, samen met de aanhoudende interesse van beleggers.

We zien geen enkele reden waarom de zilverprijs niet alle potentieel zou kunnen benutten. Zelfs de “papieren” markten zullen zonder enige twijfel moeten buigen, als de fysieke beschikbaarheid beperkt wordt.

Bovendien weten we uit het verleden dat, als en wanneer er in de zilvermarkt een keer een prijs rally start, dat het dikwijls de moeite is.

Tegelijkertijd zijn echt hoge koersdoelen mogelijk, maar zelfs helemaal niet noodzakelijk. Laten we eerst eens kijken of en wanneer we de koersen uit 2011 (en 1980!) kunnen bereiken, voor alvast een potentieel van meer dan 100% ten opzichte van vandaag.

Een belangrijke monetaire gebeurtenis in de komende jaren, of je dit nu het ‘Eindspel’ of een ‘Reset’ noemt, vormt de wildcard voor de zilverprijs. Dan liggen de écht ambitieuze koersdoelen op tafel.

Onze zilverstrategie

Zilver is al interessant vanuit een basis “gondstoffen” perspectief, het is tijd voor een nieuwe grondstoffen cyclus UP. Daarnaast is er de mogelijke kers op de taart, het monetaire aspect van zilver!

Welk zilver kiezen?

Jarenlang, al vanaf 2014, hebben we zilveren munten naar voor geschoven als geprefereerde manier om in fysiek zilver te investeren. Vandaag vindt u die investeringsmunten terug op goud999.com.

We zijn echter nooit stil blijven zitten en zijn blijven zoeken naar innovaties in de fysieke edelmetaal markten. Sinds 2020 stellen we bijgevolg dat het zilver dat u via www.goud999safe.com aankoopt, een nog betere manier is om in fysiek zilver te investeren.

Dat vraagt misschien om een woordje uitleg:

Zilveren munten, zijn zonder enige twijfel een goede optie om een gedeelte van uw zilver positie aan te houden. Maar er zijn wel wat aandachtspunten: Bijvoorbeeld op gebied van veiligheid van bewaren en niet te vergeten huidige en toekomstige belastingen. Ook de liquiditeit (verhandelbaarheid) blijkt op sommige momenten niet perfect.

Vandaag hebben we gelukkig een alternatief dat simpelweg superieur is.

Het fysieke zilver dat u via goud999safe kan aankopen heeft immers een betere prijs, is makkelijker weer verkoopbaar in de toekomst en wordt meteen veilig en verzekerd bewaard op een plaats waar de verhandelbaarheid ook uitstekend is (Zwitserland). Hoewel het dus zinvol kan zijn om een gedeelte van uw zilver in muntvorm te behouden, en iedereen vanzelfsprekend de keuze heeft, bevelen we nu sterk aan om uw zilver aankopen te doen via goud999safe.

Wanneer is het tijd om zilver te verkopen?

Uit het verleden leren we dat forse prijsstijgingen van zilver vaak gevolgd worden door aanzienlijke correcties.

Hoewel we de top van 2011 met de zilverprijs nog niet hebben bereikt, en verkopen nu nog niet meteen de volgende stap lijkt, hebben wij toch alvast uitgebreid nagedacht over de condities waarbij we overwegen om te verkopen.

Met ‘verkopen’ bedoelen we in dit geval heel waarschijnlijk ook een overgang van fysiek zilver naar fysiek goud, en niet zozeer een omzetting naar euro, gezien deze in onze ogen voor enorme uitdagingen staat.

Twee specifieke indicatoren, die in tandem werken, zullen ons ergens in de toekomst het signaal geven dat we een belangrijke piek in de zilverprijs naderen.
Het zijn deze indicatoren die ons moment zullen markeren voor een op zijn minst gedeeltelijke “switch” naar fysiek goud toe!

Hoe wij dat alvast in de praktijk gaan brengen, proberen we ten gepaste tijde te communiceren!